ДУХ И МАТЕРИЯ


 

Паневритмията - уникален метод за самовъзпитание

 

Програмата "Здраве чрез движение сред природата" има най-много почитатели в Плевен

 

Дарина БОГДАНОВА

Въпреки че от четири години в Плевенска област като извънкласна форма на обучение се работи по националната програмата "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по Паневритмия, много родители не са чували за нея. Тези, които я практикуват обаче, вече са се убедили в прекрасните не само здравословни резултати. Програмата е застъпена в образователните заведения ОДЗ "Снежанка", ОДЗ "Яница", ЦДГ "Юнско въстание", ОДЗ "Чучулига", ДОВДЛРГ "Детелина", НУ "Патриарх Евтимий, НУ "Отец Паисий" и ПУ "П. Р. Славейков" в Плевен, ОУ "Максим Горки" - гр. Левски, ОУ "Д. Дебелянов" - Белене, ПУИ "Асен Киселинчев" - Долни Дъбник. През месец май играещите Паневритмия от областта завършиха пролетния цикъл от обучението си с атрактивен и весел празник в Кайлъка под наслов "Природата - извор на здраве!".

Какво

представлява

програмата

Здраве чрез

движение сред

природата

с обучение

по Паневритмия?

Програмата е изградена върху теоретичните концепции на Петър Дънов - Учителя, за образованието, свободното възпитание и развитието на личността на детето. Тя е завършена през 2003 г. от инж. Антоанета Янкова със съдействието на проф. Галина Стоянова и под научното ръководство на Националната спортна академия "В. Левски". Доразвита е за предучилищна възраст през 2005 г. от Людмила Гатева, директор на ОДЗ "Снежанка" в Плевен. Програмата "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по Паневритмия е в съответствие със стратегията на Министерството на образованието и науката за развитие на средното образование в България 2006 - 2015 г. Тя обединява в образователен модел основните компоненти на Паневритмията - движение, музика, слово, група, здраве и природа. Взаимодействието на човека с природата спомага за правилното функциониране на целия организъм и активира заложения в него самооздравителен механизъм, поясняват авторите.

Програмата "Здраве чрез движение сред природата" е одобрена от Министерството на образованието и е разработена за 4-годишен обучителен период на деца от детската градина до гимназията. Работата по нея всяка година включва три цикъла: зимен - от септември до март, когато децата изучават упражненията от Паневритмията, развиват двигателна активност, музикални умения, работа в група и т.н.; пролетен - от март до май, когато се играе на открито в парк, градина, двор, провеждат се излети и експедиции, наблюдава се пробуждането на природата, засаждат се дървета, организират се експедиции за кристали, посещават се резервати, работи се съвместно с родителите; летен - лятно училище на планина - това обикновено е 10-дневен лагер, който има за цел да обогати жизнения опит на децата, да потвърди практически знанията им от училище по биология, математика, география, история, физика, литература, да укрепнат физически, да разширят социалните си умения чрез контакти с деца от различни възрасти и различни градове от страната. Родителите имат възможност да работят със специалисти педагози, психолози от ВУЗ. Тази година такъв лагер за шести път ще се проведе в курортния комплекс Семково в планината Рила, разказа за "BG Север" Огнян Анчев, който е обществен инструктор по Паневритмия към НСА "В. Левски". Той е сътрудник на Института за изследване и прилагане на Паневритмията и координира функционирането на програмата в Плевенска област. До момента в региона има 19 обучени преподаватели в Националната спортна академия "Васил Левски" от Плевен, гр. Левски, Д. Дъбник и Белене. В групите тази година се обучават около 300 деца. Най-малките са на 3-годишна възраст, при които програмата съдейства за бързото адаптиране към новото място и групата, което е голям проблем, след като за първи път детето губи сигурността на майката. От всички градове в страната в Плевен интересът към програмата е най-голям, информира нейният автор инж. Антоанета Янкова. През октомври 2007 г. започва нов курс за преподаватели по Паневритмия. Желаещите могат да се свържат с Огнян Анчев или с инж. Антоанета Янкова на имейлите им: oanchev@abv.bg и ayankova@abv.bg

 

Кой е авторът

на Паневритмията

и какво

представлява тя?

Авторът на Паневритмията е Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) - философ, учен и композитор. Тя е уникален български метод за самовъзпитание, който чрез хармонично съчетание на движения, музика и поезия подобрява здравословното състояние на човешкия организъм. Паневритмията е създадена в периода 1927 - 1942 г., изпълнява се групово сред природата. Тя е призната за български принос в духовната съкровищница на човечеството, а втората й част в ритъма на българската ръченица, наречена "Слънчеви лъчи", е принос в хореографията на българския танц.

Думата "Паневритмия" се състои от три корена "пан-", "-ев-" и "-ритъм" и означава "всеобщ космичен ритъм". Подходяща е както за възрастни, така и за деца. Изпълнението на упражненията изисква висока концентрация на вниманието, тъй като играещият е ангажиран едновременно емоционално, умствено и волево. Паневритмията има три части. Участниците играят в кръг по двойки, движението е в посока, обратна на часовниковата стрелка. Стъпката е паневритмична: обтегнатите пръсти на краката първи докосват земята, тежестта на тялото плавно се пренася на цялото стъпало и така се осъществява спокойно ходене, без никакво сътресение за гръбначния стълб. В центъра на кръга са музикантите. Паневритмия се играе от 22 март до 22 септември.

 

Паневритмията

в училище

През 1940 г. министърът на просвещението Борис Йоцов нарежда упражненията от Паневритмията да се играят всяка сутрин масово във всички училища в България. През лятото на 1943 г. са обучени 60 учители по физическо възпитание. След войната започва провеждането на утринна гимнастика с упражнения от Паневритмията. Въвеждането на Паневритмията в училищата е революционна образователна концепция, създадена от Петър Дънов в съзвучие с принципите на свободното възпитание. След идването на комунистите на власт упражненията на паневритмията се заменят с гимнастически.

(Използвани са и материали на Института за изследване и прилагане на Паневритмията)

 

 

 

Децата с увреждания постигат изумителни резултати

 

Инж. Антоанета Янкова, председател на Института за изследване и прилагане на Паневритмията и автор на образователната

програма "Здраве чрез движение сред природата":

 

- Госпожо Янкова, какво е влиянието на Паневритмията върху деца с увреждания и деца, лишени от родителски грижи?

- Това са две различни сфери. Паневритмията като система разполага с богат инструментариум и всички деца получават разбиране, подкрепа, приятели и опита на възрастните до себе си. Това е изключително важно за децата с увреждания и тези, лишени от родителски грижи. Много често децата в домовете са и с увреждания. Наблюденията, които провеждаме вече шест години с деца с различни увреждания и на различна възраст, показват, че се преодоляват двигателният дискомфорт, спазми и контрактури, което позволява по-продължителни натоварвания. Намалени са емоционалната нестабилност при общуването, физическият и емоционален комплекс за непълноценност. Силно е въздействието върху интелекта, устойчивостта и превключването на вниманието. Вече имаме наша преподавателка във Велико Търново, която е специалист и работи само с деца с аутизъм. Тя е изумена от създаването на връзки между отделни центрове в мозъка благодарение на музиката и емоцията на паневритмията. Известно е, че децата с аутизъм са много организирани и ритмични, но за съжаление при тях цели зони в мозъка са изключени.

- Данните на Института за изследване и прилагане на Паневритмията говорят ли, че тя успешно овладява детската агресия и съдейства за предпазване на тийнейджърите от зависимостите - алкохол, наркотици и др.?

- Последните анализи на биорезонансната диагностика дадоха обяснение за това. Установи се, че при изпълнението на Паневритмията се повишава енергийният потенциал на учениците. Най-силно е нараснала жизнената енергия на белия дроб, което е показател за повишаване на радостта. Значително са намалели страхът и тревожността, което се установява от повишаването на енергетиката на пикочния мехур и стомаха. Силно е въздействието върху канала на жлъчния мехур. Това обяснява защо децата се успокояват и намаляват гневните им прояви. Като цяло се наблюдава формиране на по-съвършена структура на психическото състояние, в което доминират активна познавателна дейност, положителни емоционални преживявания и адекватни действия. Отчита се възникване на корелации между енергийния канал на жлъчката с този на сърцето, от една страна, и на черния дроб с енергийния канал на тънкото черво, от друга страна. От тази корелационна зависимост се вижда как една отрицателна агресивна енергия може да се трансформира в положителна, в резултат на което се ограничават причините за появата на агресивното поведение. От друга страна употребата на алкохол и наркотици са показатели за неудовлетвореност и неразбиране към младите хора. Обучението по Паневритмия не само удовлетворява потребностите на децата и младежите, но и активира ресурсите им за справяне, повишава тяхната мотивация. От друга страна се активират заложените в човешката клетка ресурси за самооздравяване и тялото реагира срещу употребата на алкохол, цигари и наркотици.

- Споделете интересни факти от дългогодишната ви работа по програмата.

- Като преподавател през последните шест години съм работила с над 300 деца от 3 до 16 години. Изключително съм доволна, че имам възможност да проследявам развитието на деца от детската градина, след постъпването им в училище, през трудностите на първи клас към пубертета и гнева на тийнейджърите. Разбира се като организатор на цялата мрежа в държавата чрез научните наблюдения мога да проследя промените в отделните градове и да направя контакт с децата по време на летните училища. Все повече се убеждавам в огромните възможности на програмата и далновидността на Петър Дънов да съчетае в един модел петте ключа за човешкото здраве и благополучие: движение в ритъм, което е подкрепено с богата образност в песните, изградена върху реалности, и допълнено с изпълнение в група сред ароматите и багрите на природата.

- Какво ще кажете на тези родители, които смятат, че Паневритмията е някакъв сектантски танц и забраняват на децата си да го изучават?

- През първата година от своята работа имах контакт с майка учител по рисуване, която забрани на детето си повече да участва в нашата програма, защото ще стане много добро и няма да може да оцелява в този жесток свят. В началото на следващата учебна година детето взе съгласие от бащата и продължи с голямо удоволствие да играе със съучениците си до момента, в който майката разбра. Детето насила бе спряно. След четири години - в седми клас, то слуша хевиметъл, носи раздърпани и висящи дрехи и има груб език. Черните дрехи на хевиметълите са диагностика за родителите и за протеста на децата.

- Кое е най-ценното, на което учи Паневритмията подрастващите, освен че по естествен начин поддържа здравословното им състояние?

- На вяра в собствените им възможности. Можеш да имаш реална самооценка, добро самочувствие и много приятели, когато си позитивен. И най-важното: ключът към собствения успех са усилията и инвестирането в доброто.

- Защо точно след инцидента в дискотека "Индиго" властимащите разрешиха изучаването на Паневритмия?

- Тогава стана ясно, че няма работещи програми в образованието. А и образователното министерство подходи много далновидно - "пусна ни" на родителите. С много наука и висок професионализъм направихме родителите свои партньори и доказахме, че само чрез обединяването на усилията на училището и родителите през партньорството на неправителствените организации е възможно овладяването на проблемите в детското пространство. Агресията далеч не е най- сериозният проблем.

- Колко преподаватели по Паневритмия са обучени досега, колко обществени инструктори? А колко приблизително са децата и в каква възрастова рамка са те?

- Броят на преподавателите непрекъснато расте. В момента приключват курсове във Велико Търново и София. Очаква се започване на курс в Русе. Обучили сме над 250 преподаватели, но трудностите в нашата работа и докосването до много детски съдби се оказа непосилно за много от тях. Оцеляха 60 преподаватели, преди всичко учителите, които по дух са възрожденци и милеят за децата. Обществените инструктори, които са овладели отлично Паневритмията и могат да се занимават с наука, са десетина. След тази седма поред учебна година 4 000 са децата на възраст от 3 до 17 години, които са участвали в нашата програма.

- Къде се провеждат летните лагери, как протичат те?

- Това са летни училища, когато ние финализираме превенцията, която всеки преподавател е правил в своята група през учебната година. Не случайно училищата са на планина, засега в Рила, защото имаме подкрепата на дирекция Национален парк "Рила". Защото детето по време на различните преходи, преминавайки през нови и нови места, по естествения начин придобива увереност, че може да се справи. То се научава с подкрепата на своята учителка, често тя е и класна, да се адаптира бързо към новите условия и включвайки се във всички прояви да получи овациите и наградите за това. Най-ценното в летните училища е срещата с много отговорни и знаещи хора, специалисти в своята област, които с много внимание работят с децата. Това спомага за доизграждането у детето на изключително важната представа за значимия възрастен.

- С какво се занимава в момента институтът?

- Вече почти няма какво да се изследва, след като доказахме, че се развива дори творческия потенциал у децата и е налице нравствена идентификация в свят от агресивни модели и груб език. Новината е, че институтът получи лиценз за "Мобилен център за работа с деца" и правото да извършва социални услуги. Твърдим, че сме единствените, които заедно с превенция на детето ще предложим консултиране с квалифицирани специалисти на родителите и учителите на детето. Това вече гарантира трайно решаване на проблемите. Защото като партньори на образованието вече отчитаме следващата сериозна тенденция. Ако училището не се разтовари, защото с децата не се работи достатъчно, то учителите ще напуснат училището. Първи в държавата имахме шанса да изследваме детската тревожност в осем града. Отчетохме твърде високи стойности, открихме причините за поведенческите прояви на децата и благодарение на науката намерихме верния път за разрешаването им.