film izle

Строителството на 12 жилищни сгради е започнало през първото тримесечие на 2017-а

През първото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради с 13 жилища в тях и с 1 350 кв. м разгъната застроена площ, и на 21 други сгради със 7 146 кв. м разгъната застроена площ. Това сочи справка на НСИ, Териториално статистическо бюро Северозапад.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 28.6%, а жилищата в тях с 85.7%, а общата им застроена площ с 4.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 46.2%, а общата им застроена площ със 78.6%.
Броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в сравнение с първото тримесечие на 2016 г. намалява с 18.2%, както и броят на жилищата в тях с 27.8%, а разгънатата им застроена площ – с 59.8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 8.7%, а общата им застроената им площ намалява с 86.7%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 157, Пловдив – 144, Варна – 112, и Бургас – 94. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 712, Варна – 744, Пловдив – 598, и Стара Загора – 321.
През първото тримесечие на 2017 г. в областта е започнал строежът на 12 броя жилищни сгради с 47 жилища в тях и с 5 688 кв.м разгъната застроена площ и на 14 други сгради с 9 130 кв. м разгъната застроена площ.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с два пъти, а броят на жилищата в тях около единадесет пъти и общата им застроена площ около над девет пъти. Броят на започнатите други сгради намалява с 26.3%, а разгънатата им застроена площ с 18.6%.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с три пъти, а жилищата в тях с над четиринадесет пъти, както и разгънатата им застроена площ – с над шест пъти. Броят на започнатите други видове сгради също се увеличава с 27.3%, а разгънатата им обща застроена площ намалява с 24.3%.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 84 жилищни и 75 други сгради; София (столица) – 117 жилищни и 20 други сгради; Варна – 82 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Бургас – 68 жилищни и 23 други сгради.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация