film izle

Историята на плевенските печатници разказва изложба в библиотека „Хр. Смирненски“

По повод празника на Плевен – 15 май – Регионална библиотека „Христо Смирненски” представи изложбата „Печатници и книги в Плевен до 1947 г.” Тя е посветена и на 150 години от рождението на Коста Мотавчиев, печатар, издател и книжар в Плевен, които се навършват през 2017 г.

С кратки текстове са представени печатниците с по-голям принос в издателската дейност. Акцент на изложбата са книгите, отпечатани в плевенските печатници до 1947 г., притежание на Регионална библиотека „Христо Смирненски”. Показана е част от печатната продукция на 20 плевенски печатници. Най-ранната публикувана книга, представена на изложбата е повестта „Азиатска врана” от Ст. Д. Коларов, отпечатана в печатницата на Цветан Караиванов през 1888 г., само две години след откриването на първата печатница в Плевен през 1886 г.

Повече за историята на плевенското печатно дело разказа Вили Томова – библиограф и завеждащ отдел „Краезнание“.

Началото на печатното дело в Плевен е поставено в далечната 1886 г. в печатницата на Бръшлянови. Днес, когато сме в XXI-то столетие, в ерата на дигиталния, 3D и 4D печат, трудно можем да си представим първите печатарски машини в Плевен, задвижвани ръчно или крачно от специален работник.

В края на 20-те години на 20 век започва модернизирането и електрифицирането на плевенските печатници.

Първите плевенски печатници са дело предимно на две видни плевенски фамилии – Бръшлянови и Караиванови, които имат и съществен принос в обществения и културен живот на предосвобожденския Плевен.

Макар нашият град да не е от най-известните печатни центрове в страната и той има свой съществен принос към издаването на книги, вестници и списания. Родолюбиви, образовани и предприемчиви плевенчани създават солидна печатна база, която задоволява нуждите на Плевен и района от различни издания, а за страната от специализирани книги за селскостопанска книжнина. До 1947 г. в Плевен е имало 42 печатници, някои от които са съществували само по една или няколко години, други са се сливали или са променяли собствениците си.

За 58 години, от 1886 до 1947 г. когато се извършва национализацията, плевенските печатници са отпечатали 922 книги и 410 служебни издания.

В края на 30-те и 40-те години на 20 век сериозна печатарска дейност развиват следните печатници:

Кооперативна печатница „Изгрев“; „Мотавчиев“; „Братя Игнатови“; „Слави Игнатов7′ и „Златолира“.

Книгите, отпечатвани в плевенските печатници са с разнообразна тематика и обслужват нуждите и интересите предимно на плевенската общественост. През този период са отпечатани 159 произведения на художествената литература, включително и преводи от руски, немски и френски. Отпечатват се произведения на местни автори, а и на такива с общонационално значение.

В резултат на откритото през 1890 г. Винарско-земеделческо училище, Плевен се оформя като център за издаване на селскостопанска и особено лозаро-винарска литература. Първи отпечатват такава литература печатниците „Братя Ст. Бояджиеви“, „Бакърджиев-Рачев“, „Макавеев-Рачев“, „Тодор Хр. Бърдаров“, а по-късно и печатниците „Коста Мотавчиев“ и „Изгрев“.

В плевенските печатници са произведени и 139 учебника, предимно за основните училища, прогимназиите и лозаро-винарските училища в страната.

Отпечатани са и 55 заглавия политическа литература, обслужвала нуждите на политическите партии, военна литература, за подготовка на войника и военна тактика, книги с религиозно съдържание.

Основна дейност на плевенските печатници е и отпечатването на периодични издания: вестници, списания, юбилейни листове и др. Отпечатани са 220 такива заглавия. Характерно за тези вестници и списания е, че са отпечатвани в 2,3,4 дори в 5 печатници. Най-много периодични издания са отпечатани в печатниците „Изгрев“ и „Коста Мотавчиев“.

В изложбата ние представяме част от печатната продукция на 20 плевенски печатници, книгите са от фонда на Регионална библиотека „Христо Смирненски“. Може да видите художествени книги, учебна литература, селскостопанска и лозаро-винарска книжнина.

Най-ранната публикувана книга, притежание на библиотеката е повестта „Азиатска врана“ от Ст. Д. Коларов, отпечатана в печатницата на Цветан Караиванов през 1888 г., само две години след откриването на първата печатница в Плевен през 1886 г.

Тук са и Изложенията на Плевенското окръжие, печатани в печатницата на В. Димитров, печатницата на Бакърджиев и Рачев и печатница „Съединение“.

Годишниците на Плевенската мъжка гимназия печатани в печатницата на Коста Мотавчиев също може да видите в изложбата.

Юбилейният сборник по случай 70 години от основаването на читалище „Съгласие“ е печатан в печатница „Изгрев“, Книгата на Стоян Заимов „Златни книги“ при Паметниците на Свободата“ – първо издание, също е дело на същата печатница . Спомените на плевенския писател Иван Кирилов „Бащино огнище“ и мн. други може да Представяме и стихосбирките на Никола Ракитин, Рена Попова, книги на Кирил Домусчиев и др.

В този празничен ден за Плевен и по повод наближаването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост нека тази изложба е нашата признателност към делото на плевенските печатари, отбеляза Томова.

На откриването присъства и бившият кмет на Плевен Румен Петков.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация