film izle

Ученици от СУ „Хр. Смирненски“ – Плевен ще участват в проект против агресията

Ученици от СУ „Хр. Смирненски“ – Плевен, ще участват като партньори в проект „Отвори очи. Светът е цветен“. Проектът е на Сдружение „ОбзорАрт“ и е одобрен за изпълнение и финансиране по „Национална програма за младежки дейности“ по чл.10А от закона за хазарта.
Проектът цели да се променят нагласите на младежите към проявите на агресия – физическа и психическа, преодоляване на безучастието и бездействието, превенция на агресията. Дейностите включват още надграждане на умения за ефективно общуване и решаване на конфликти, усвояване на инструменти за младежка работа като форум-театър и творческо писане, популяризиране, информиране на каузата „Не на насилието“ сред широк кръг от млади хора.
Проектът ще се реализира в рамките на 3 месеца, до септември включително. След формиране на целевата група, ще се проведат две изнесени обучения през август – „Ефективно общуване и решаване на конфликти“ и „Инструменти за младежка работа – форум-театър, творческо писане, създаване на творчески продукти“. Публично събитие „Отвори очи. Светът е цветен“ с участието на младежите се предвижда за втората половина на септември. От Сдружение „ОбзорАрт“ благодарят на ръководството на училището за съдействието при провеждане на проучване за нагласите на младежите от СУ „Христо Смирненски“ по повод агресията. В проекта ще вземат участие трима ученици с лидерски и творчески заложби, на възраст 15-17 години, разпознаващи агресията като проблем, с творчески потенциали, със социално отговорно поведение за работа и въздействие сред своите връстници.
Подробности около проекта ще бъдат изнесени на пресконференция с участието на преподавателя по български език и литература Първолета Петкова като отговорник за проекта от СУ „Христо Смирненски“ – Плевен.
Снимка: архив

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация