film izle
1 август 2017, 13:07 1 коментар

Вода с коли форми и нитрати са пили в 3 населени места в Плевенско

За периода от 17.07 – 30.07.2017 г. здравните инспектори от РЗИ – Плевен са изследвали 36 проби питейна вода от 18 населени места в област Плевен. Това съобщават от здравната инспекция. Некачествена вода са пили в три населени места в Плевенско. В пробите от Долни Дъбник и Горни Дъбник са открити коли форми, а в две проби от с. Градина – коли и форми и нитрати.

Населени места с въведено режимно водоподаване няма, съобщават още от инспекцията, като обявяват и че при епидемиологичните проучвания на чревните инфекциозни заболявания не е доказана причинна връзка с питейната вода.

Във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването са издадени 5 предписания, съставени са 3 акта и е издадено 1 постановление на стойност 100,00 лв. През отчетния период за нестандартните проби по микробиологични показатели от страна на инспекцията са издадени предписания до ВиК – Плевен ЕООД за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и за провеждане на допълнителен мониторинг до получаване на стандартен резултат по показател „коли форми”  в съответните населени места с установени отклонения.

има 1 коментар
  1. Serratia Citrobacteria каза:

    Между другото се пише „колиформНи бактерии“ /коли бактерии/ – една дума. И освен другото в селото Градина са намерили „и коли и форми и нитрати“… Супер! Само извънземни са липсвали или поне от РЗИ не са ги намерили

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация