film izle

Най-много бракове в община Искър, по разводи водят Белене и Пордим

През 2016 г. в област Плевен са регистрирани 703 юридически брака – с 93 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 2.8‰. Това сочат данните на Националния статистически институт. От всички регистрирани бракове 72.8% (512) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 191 брака.

 

По общини най-малко бракове са сключени в община Долни Дъбник (2.0‰), следват общините Червен бряг (2.1‰), Белене(2.3‰), Гулянци и Кнежа ( по 2.4‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Искър – 3.9‰.

Сключилите брак през 2016 г. във възрастова група 25-34 години са 52.3% за мъжете и 48.8% за жените.

За 85.3% от мъжете и 86.2% от жените, сключили граждански брак през 2016 г., той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака”, най-голям е броят на неженените мъже – 600, следван от разведените – 92. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 606, следван от броя на разведените – 88.

 Броят на разводите през 2016 г. се запазват, както през  2015 г. и са 379. От всички прекратени бракове 78.1% се отнасят за населението в градовете.

По общини коефициентът на бракоразводност е по-нисък в общините Долни Дъбник (0.7‰), Искър и Левски по 0.8‰. Най-висок е коефициент на бракоразводност  в общините  Белене и Пордим – 1.9‰.

За 9.7% от жените и 12.4% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2016 г., разводът не е бил първи. Най-голям процент на разводите – 35.4 при мъжете и 34.6 при жените са във възрастовата група 40-49 години, следвани от групата 50-59 при мъжете, където разводите представляват 21.1%, а при жените 16.4% са във възрастовата група 35-39 години.

 

Повече информация и данни за сключените бракове и бракоразводите могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк http://www.nsi.bg/bg/content/3026.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация