film izle

С 6,3% са намалели децата в детските градини за година

Сподели

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 6 997 деца, или с 6.3% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 688 и 882 ученици.
  • Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 1 957.

Към 1.12.2016 г. в област Плевен функционират 84 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 6 997 деца като в сравнение с предходната година броят на децата намалява с 6.3%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1 , за учебната 2016/2017 година е 77.4%, или с 4.6 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2015/2016 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 83, като една група се формира средно от 23 деца.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 653 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 33 души, или с 4.8%. Детските учители са 611, или 93.6% от педагогическия персонал.

 

 

Повече информация и данни за статистиката на образованието могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Образование и учене през целия живот“, както и в информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=42).

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация