film izle

Средно по 797 лв. за декар се търгува земеделската земя в област Плевен

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Плевен достига 797 лева/дка. В сравнение с 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с  4.6%. Това сочат данните на Националния статистически институт.

През 2016 г. средната цена на един декар  земеделска земя в страната е 761 лв./дка, или с 36 лв. по-ниска от тази в област Плевен. По този показател областта се нарежда на първо място в Северозападния район.

През 2016 г. най-висока е цената на земеделската земя в община Пордим – 1 052 лв. на декар, а най-ниска в община Червен бряг – 382 лв.на декар.

В три от категориите земеделска земя, дефинирани по начина на трайното им използване: ниви, овощни насаждения и постоянно затревени площи се наблюдава увеличение на цена на декар, като най-съществено е то при постоянно затревени площи.При лозята се наблюдава намаление на цена на декар с 4.2%. 

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Плевен достига 47 лв., което нарежда областта на шесто място в страната. За страната  тя е 44 лв. В сравнение с 2015 г. средната цена на рентата на един декар в областта се запазва.

През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Левски – 57 лв., а най-ниска в община Червен бряг – 36 лв. Спрямо 2015 г. най-голямо увеличение на цената на рентата е отчетено в община Долна Митрополия – 6.2%.

Повече информация и данни за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк http://www.nsi.bg/bg/node/11263.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация