film izle
14 септември 2017, 8:32 няма коментари

Студенти напълниха зала „Магнум” на Втора клинична база за лекция по хигиенна дезинфекция

На 13 септември 2017 г. в препълнената зала „Магнум” на  Медицински университет – Плевен, намираща се във Втора клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, се проведе лекция на тема: „Хигиената на ръцете и правилно използване на ръкавиците – основен метод за профилактика на Инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО)”. Лекцията бе част от мероприятия под надслов „ЗДРАВЕТО Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ”. Мероприятията са  съвместната инициатива на Медицински Университет Плевен, Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „д-р Георги Странски” Плевен, Асоциацията на студентите медици – Плевен и „Медицинска Техника Инженеринг” ООД. Кампанията е насочена към две групи хора – медицинските специалисти/ студенти в Плевен и към обществеността. На събитието присъстваха водещи преподаватели- медици , представители на Академичното ръководство на МУ  и на Оперативното ръководство на УМБАЛ, преподаватели, медици, студенти по различни направления  от различно факултети.

Целта на лекцията бе  завишаване на усилията на всички настоящи и бъдещи медицински специалисти към ежедневно повишаване качеството на хигиенната дезинфекция и миенето на ръцете, в името на по-добрата профилактика на инфекциите, свързани с медицинското обслужване , както и повишаване на здравната култура на различните възрастови групи в обществото по отношение личната хигиена, с което се цели да се намали броя на заболелите от инфекции, които се пренасят с ръцете.

Студентите се запознаха с основните принципи на дезинфекцията, какви лоши последици би имало, ако не се спазва болничната хигиена и бяха обучени  как да придобият навици за спазване на ежедневна/хирургична дезинфекционна култура с цел грижа за  здравето и живота на пациентите си.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация