film izle

105 училища и 76 детски градини в Плевенско посрещат своите възпитаници

105 училища и 76 детски градини в Плевенско отварят врати на 15 септември, за да посрещнат своите възпитаници. След оптимизация на училищната мрежа в областта, закрити са 2 училища – в община Левски и община Червен бряг. Открито е 1 училище в град Плевен и са преобразувани 7 училища, 2 от които са помощните – приведени в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. Три училища от областта са одобрени за иновативни: ОУ „Васил Левски“ – град Белене, МГ „Гео Милев“ – град Плевен, ДФСГ „Интелект“ – град Плевен. Други две са преобразувани от основни в обединени училища: едно в община Пордим и едно в община Червен бряг.

Общо 190 образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Плевен ще отворят врати и ще посрещнат ученици, учители и служители за новата учебна година: 105 училища, 76 детски градини, 5 Центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, 2 Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ от преобразуваните помощни училища, 1 Общоградско средношколско общежитие /ОСО/, 1 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/. Това съобщават от Регионално управление на образованието – Плевен.

 

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация