film izle
12 октомври 2017, 13:50 няма коментари

Счетоводителка на съд за данъчна измама в размер на 215 000 лева

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу 47-годишна счетоводителка за данъчно престъпление.
Обвинението срещу Ирена Д. е за това, че през периода 13.12.2010 г. – 14.07.2011 г. в Плевен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на пълномощник на „Грейпс Бул“ ЕООД – Плевен, избегнала плащането на данъчни задължения по ЗДДС на същото дружество в особено големи размери – 215 299,79 лв., представляващ дължим данък добавена стойност, като:
– потвърдила неистина в подадени пред ТД на НАП -гр.Велико Търново, офис Плевен справки-декларации за данък върху добавената стойност, като включила в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит неизвършени доставки;
– използвала документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската дейност и при водене на счетоводството – данъчни фактури за неизвършени доставки;
– използвала документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите ТД на НАП – Велико Търново, офис Плевен: СД по ЗДДС, ведно с дневници за покупки на дружеството, в които отразявала данъчни фактури по доставки с право на пълен данъчен кредит, без да са налице доставки.
Престъпление по чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26 от НК.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация