film izle

В Плевен започва обучение на парамедици от ромската общност

Сдружение „Разнообразни и равни“ съвместно с Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) започват реализацията по проект „Моделът на парамедиците от ромски произход – разширяване и утвърждаване“, финансиран от Фондация „Отворено общество“, Будапеща. Проектът беше представен официално днес на пресконференция в клуба на БТА в Плевен. Дейностите се осъществяват на територията на градовете София и Плевен, като са фокусирани върху кварталите с компактно ромско население. Това е надграждаща инициатива на дейност, приложена успешно през 2015-16 година, когато обучихме екип от парамедици, част от които започнаха работа в ЦСМП – София, казаха от сдружението. Проблемите в здравеопазването са особено осезаеми сред хората, живеещи в маргинални условия, социална изолация и бедност, каквито са българските роми. В тази връзка ние прилагаме различни дейности, които са насочени към здравната интеграция на ромите, каквато е и подготовката на парамедици от тази общност – заяви експертът от „Разнообразни и равни” Момчил Баев.

„Поставяме си за цел да подобрим достъпа до спешна медицинска помощ на ромите, чрез заетост на младежи от ромски произход в системата на ЦСМП и в рамките на тази инициатива ще обучим 10 такива млади хора /5 в Плевен и 5 в София/, които са амбицирани и мотивирани да работят в системата на здравеопазването. През годините сме ставали свидетели на „счупена” връзка между лекари и пациенти, която стига до ексцесии и инциденти в ромските квартали. Имаше случаи на агресия и ние за това работим – да подобряваме тази връзка и двете страни да се познават по-добре, да се виждат и то не само, когато спешните случаи са налице.”

Баев допълни, че една от целите е да бъде запазена връзката между младежите, които ще се обучават за парамедици с общностите от които произхождат. Търси се деинституализация на този модел и пилотния проект показва, че това е добра посока.
Бъдещите парамедици от Плевен ще бъдат обучавани в лицензирания учебен център „Прогрес и знание” и ще получат сертификат „парамедик – трета степен”. Обучението им ще започне от първи декември и ще продължи една календарна година с хорариум 960 часа, уточни председателят на УС на сдружение „Разнообразни и равни” Радостин Манов. Той добави, че има споразумение с Центровете за Спешна помощ в София и Плевен, успешно завършилите курса за парамедици от ромски произход да бъдат назначени на работа в съответните звена.

За презентацията е нужен JavaScript.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация