film izle
1 декември 2017, 7:28 няма коментари

Съветниците приеха промени по годишния сборен бюджет на Общината

Сподели
Етикети

Общински съвет – Плевен прие изменение на сборния бюджет на Община Плевен за 2017 г. на сесията си вчера. Промените са във връзка с приетите по-рано решения за предоставяне на еднократна финансова помощ на пострадалите от транспортния инцидент в община Хитрино и за преодоляване на последиците от пожара на територията на община Кресна.

С Решение № 420 от 22.12.2016 г. на ОбС – Плевен е решено да бъде предоставена еднократна финансова помощ на пострадалите от транспортния инцидент в община Хитрино. Аналогичен е случаят и с Решение № 722 от 26.10.2017 г., с което се дава съгласие за предоставяне на средства за преодоляване на последиците от пожара на територията на община Кресна. И в двете решения е посочено, че средствата са за сметка на планирания „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в частта местни дейности. Съгласно указания, дадени от министъра на финансите, операциите по предоставянето и получаването целево средства от общини на други бюджетни предприятия – общини, министерства и ведомства или на техни структурни звена, за осъществяване от тяхна страна на конкретни дейности и мероприятия, се отчитат като трансфер, а не като разход и приход. Т.е. Община Плевен не може да отчете средствата като предоставена помощ, а другите две общини, като получени помощи. Това от своя страна налага и съответните промени в сборния бюджет на Община Плевен.

Решението за изменение на сборния бюджет на Община Плевен за 2017 г. във връзка с гореизложеното подкрепиха 34 от съветниците, 2 гласуваха „против“, 4 “въздържал се“.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация