film izle
29 декември 2017, 12:07 няма коментари

Предоставят сградите на бившия дом „Детелина“ на фондация “Стъпка за невидимите деца на България”

Гласуваното миналата година от Общинския съвет преместване на социални услуги там не е осъществено и сградите стоят свободни

Общинският съвет на Плевен прие решение за учредяване безвъзмездно право на ползване на фондация “Стъпка за невидимите деца на България” върху сградите на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи „Детелина“ в града. Предложението бе внесено като допълнителна точка на последното за тази година заседание на съветниците и подкрепено от 36 от тях.

С писмо от 12 декември тази година, председателят на Фондация “Стъпка за невидимите деца на България” е поискал от Община Плевен да им бъде предоставен за безвъзмездно ползване бившия Дом за деца лишени от родителски грижи „Детелина“, състоящ се от 5 сгради. Идеята на Фондацията са на първия етап там да бъде изграден Център за терапия на деца с аутизъм, а в следващите две до три години – Център за специализирано обучение на ученици с аутистично разстройство, комуникативни нарушения, хиперактивности и други проблеми в развитието. До пет години плановете са останалата част от сградите да бъдат преустроени в Център за възрастни с аутизъм и други проблеми в развитието.

За имота и сградите на бившия дом „Детелина“ има акт за публична общинска собственост от 24.07.2008 г. Със заповед от 09.08.2016 г. на Агенцията за социално подпомагане Домът е закрит, считано от 01.09.2016 г., поради което имотът е загубил предназначението си на публична общинска собственост. В този смисъл обявяването на сградите за частна общинска собственост позволя те да се предоставят и на други юридически лица, сдружения и неправителствени организации.

В същото време със свое решение от 24.11.2016 г. Общинският съвет е гласувал в сградите на бившия Дом „Детелина“ да бъдат преместени социалните услуги „Дневен център за деца с увреждания“ и „Дневен център за възрастни с увреждания“. Към момента обаче преместване не е осъществено и сградите стоят свободни.

На база на всички изброени по-горе мотиви на декемврийското си заседание съветниците гласуваха отмяна на решението си от 24 ноември и приеха обявяване на имота за частна общинска собственост и предоставянето му за нуждите на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ за срок от 5 години. Всички консумативни разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на Фондацията, се посочва още в решението на местния парламент.

Фондация “Стъпка за невидимите деца на България” е създадена през декември 2009 г. от родители, специалисти и близки на деца с аутизъм. Мисията на неправителствената организация е качествена промяна на държавната политика в България в сферите: образование, здравеопазване, социална политика за повишаване качеството на живот на аутистичните личности у нас и техните семейства.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация