film izle
7 септември 2018, 18:08 няма коментари

Приключи проект „Внедряване на иновативен продукт в „Найкомс“ ЕООД“

Сподели

На 18.07.2018 г. приключи изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0329-C01 „Внедряване на иновативен продукт в „Найкомс“ ЕООД“.

Обща цел на проектното предложение е повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособността на „Найкомс“ ЕООД.

Специфичната цел на проекта е внедряване в производство и пазарна реализация на иновативен продукт в две тематични области на ИСИС: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „ИКТ и информатика“ – Станция за телемедицина, с приложение в отдалечената диагностика, консултация и персоналната медицина.

Целите на проекта са в съответствие с целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ – да предоставя фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС. Изпълнението на проекта води до пазарна реализация на продукт в следните приоритетни направления:

„Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига“ И „Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства“ на тематична област на ИСИС: ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И БИОТЕХНОЛОГИИ.

И ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии на тематична област „ИКТ И ИНФОРМАТИКА“.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на проекта е 1 404 000.00 лева, от които:

  • европейско финансиране: 835 380.00 лева
  • национално финансиране: 147 420.00 лева
  • собствено съфинансиране: 421 200.00 лева

Коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация