film izle

За сайта

Posted By "BG Север" On 2 септември 2013 With няма коментари

BG Север – новини на часа“ е информационен сайт, който функционира в интернет пространството от 9.09.2013 г. на адрес: bgsever.info/news.

Плевен, ул. „Д. Попов“ 18 (Дом на книгата), ет. 3; тел.: 064 / 806 891; 0889 324050; e-mail: bg_sever@abv.bg

Стреми се да удовлетворява информационните потребности на всички възрастови групи, като дава на интернет потребителите всички новини от Плевен и региона. Сайтът предоставя максимално количество обективна и полезна информация веднага, след като новините са станали факт. Често първи информираме читателите за това къде какво се случва или ще се случи. Материалите се илюстрират с подходящи като качество и свързани пряко със съдържанието снимки, публикуват се и фотогалерии (при репортажни материали), фоторепортажи от мястото на събитието.

В сайта се публикуват и собствени разследвания, разработки по горещи теми, големи интервюта с обществено значими личности по конкретен повод или проблем, коментари и анализи на различни ситуации и събития, без да се натрапва мнение и позиция на читателите.

BG Север – новини на часа“ се обновява във всички часове на деня, през всички дни в седмицата, с различни материали, разпределени в следните категории: „Общество и политика“, „Бизнес“, „Крими“, „Култура“, „Спорт“, „Социално“ (проекти), „Шарено“, „Здраве“, „Интервю“, „Училищен живот“ и др. На началната страница в горната част се позиционират най-важните и засягащи най-много хора новини, анализи и коментари.

Сайтът се списва на съвременен български разговорен език, като се стреми да толерира нормалния български словоред и логичната мисъл. Материалите се подготвят от екипа на сайта – редактори и репортери, както и от сътрудници в различни области. Придържа се към принципа на разделянето на информацията от коментара.

В журналистическите материали могат да се използват официални и неофициални сведения, като се спазват всички правила на журналистическата етика. Засегнатите от публикации имат право на отговор, ако го поискат, без редакционният екип да е длъжен да се ангажира с проверка и становище относно основателността на претенциите на страните.

Всеки читател може свободно да коментира публикациите, като редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите, но следи да се спазват принципите на толерантността и добрия тон. Възможността за изразяване на мнение често провокира дискусии в коментарите под различни публикации.

Материали от интернет по принцип не се използват, освен ако се наложи да се включи информация тип статистика при подготвянето на други материали.

Администрирането на сайта се извършва от екипа. BG Север – новини на часа“ стартира с определена група читатели (редовни интернет потребители на електронното издание на “BG Север“, което съществува от 10 години) и това ни гарантира много добра първоначална посещаемост. Статистиката показва 2 000 – 2 500 уникални посещения дневно, като през последните няколко месеца достигат и до 4 000 – 5 000 и повече.

BG Север – новини на часа“ към момента е добре оптимизиран в интернет, като непрекъснато се работи в тази посока. Работата ни е насочена към увеличаване на уникалните посещения и достигането на информация до все повече и повече потребители, което гарантира ползи и за рекламодателите.

За популяризиране на сайта и генериране на трафик залагаме на различните методи и способи за SEO оптимизация – бързо зареждане; добро открояване на елементите; партньорства – размяна на линкове и банери, публикуване на текстове с външни препратки; лесно откриване с търсачките – по ключови думи и фрази; присъствие в GoogleMaps, поддържане на Google+ активност и др. Маркетингът в социални мрежи засега се извършва основно чрез фейсбук – страница „BG Север“, където се публикуват материали от сайта, лични профили и др.

Рекламната стратегия се разработва и реализира от екипа на сайта. Рекламата основно е под формата на банери и PR-материали във всички категории. Стремим се към ясна, пълна и приятна визия, без елементи, които могат да разсеят или объркат потребителите. Чрез Google Analytics се прави мониторинг на трафика, който дава информация за посетителите в сайта, важна за успешното таргетиране, сегментиране и позициониране с цел по-доброто оптимизиране на сайта и повишаване ефективността от външна реклама. (Рекламна оферта виж тук)

Рекламната стратегия включва и други способи – Google AdSense, Афилиейт програми, предлагане на странични услуги в сферата на PR и рекламата и др.

Сайтът се списва и администрира от екипа на седмичника BG Север“  (на вестникарския пазар от октомври 2004 г . до 30 ноември 2014 г.).

Собственик и издател на сайта е “Пи Ар Ви – рефреш вижън” ООД.

Управители:
Иван Дачев – тел. 0887 200 910, e-mail: iv_dachev@abv.bg
Илиана Цировска – тел. 0889324050, e-mail: itsirovska@abv.bg

“Пи Ар Ви – рефреш вижън” ООД
ЕИК: 114603550 
седалище: Плевен, ж.к. „Сторгозия“ бл. 24 вх. В ап. 38
e-mail: bg_sever@abv.bg

Поверителност

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас.

Правилата за защита на основните права, свободи и интереси на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и по-специално правото на защита на личните данни, се определят от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679), наред със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). При нарушаване на защитата на личните данни жалби се подават до Комисията за защита на личните данни.

Потребителите на сайта www.bgsever.info четат новини, архивни материали, ползват формата за контакт и др. взаимодействия, като данните, които те сами подават, се ползват за автоматично отчитане на трафик, време, взаимодействие с реклами и др. Информацията се запазва физически на сървъри на superhosting.bg.

Журналистите и сътрудниците на „BG Север“ събират и обработват информация, вкл. и когато се налага – лични данни, само и единствено за журналистически цели. Съхраняването на данните продължава, докато съществува основание за тяхното съхранение.  Личните данни се пазят в архив колкото е необходимо с оглед преди всичко на обществения интерес. Не се предоставят на трети страни, освен в нормативно определени случаи.

Медиите и в частност журналистите са призвани да осигуряват прозрачност и информираност на гражданите, като по този начин способстват за защитата на обществения интерес.

Според Регламент (ЕС) 2016/679 (чл. 14, 15), засегнатите лица имат право на достъп до своите лични данни като изискват и получават информация за тяхното обработване.
Имат право да коригират личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни (чл. 16).
При определени обстоятелства (например ако личните данни са обработени незаконно или субектът е оттеглил съгласието си, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имат право да поискат изтриване на личните данни (чл. 17).
„BG Север“ няма основание да заличава лични данни, които са
нормативноопределени и следва да се съхраняват в законовите срокове. Също така може да се възползва от правото си по ЗЗЛД да откаже да предприеме действия по искането, когато исканията от даден субект на данни са очевидно неоснователни или прекомерни .
Имат право да изискат ограничаване на обработването на лични данни (чл. 18 от Регламента).

Правото на изтриване (или правото „да бъдеш забравен“) не е абсолютно право и упражняването му може да бъде дерогирано на някое от изрично посочените основания в чл. 17, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, вр. с чл. 25з, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на личните данни.

Срокът за оповестяване на журналистическа информация, съдържаща лични данни следва да е съобразен с принципа за „ограничение на съхранението“, прогласен в чл. 5, § 1, б. „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно който личните данни могат да се съхраняват законосъобразно във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват същите.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация