Сираче бяга след тормоз от осиновители

delo1Сираче бяга след тормоз от осиновителите си, а само след месец съжителство ново приемно семейство се отказва от ангажиментите си към него, става ясно от дело, гледано в Районен съд в Плевен. По време на съдебно заседание магистратите са решили засега непълнолетната да остане шест месеца в център „Приятели“-място в Плевен, определено за настаняване на деца с проблеми от семеен тип.

През 2009 г. детето е осиновено. Било е подлагано на системен тормоз -заключвано е, държано гладно и бито. Изведено е от жилището и срещу осиновителите вече се води наказателно производство за тормоз и системно изтезаване на непълнолетно лице, намиращо се под техни грижи. През юни тази година детето е настанено в професионално приемно семейство, но и от там е изведено, този път по молба на новите родители.

Инна СТЕФАНОВА

%d bloggers like this: