Преди 128 години: 4-хиляден митинг в Плевен възторжено посреща вестта за Съединението

6 септември е една от най-светлите дати в новата история на България

9-3

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е един от най-светлите национални празници. Това е един от малкото моменти в новата ни история, в който нашият народ сам и пряко волята на великите сили извършва този исторически акт. Днес, умислени и забързани в съвременното ни ежедневие, трудно разбираме какво означава това. Чисто в битов план, ако не беше Съединението нямаше да пътуваме до Пловдив толкова често. Летуването на Южното ни Черноморие пък щеше да бъде като почивка в чужбина. А изграждането на магистрала „Тракия“ изобщо нямаше да е централна новина в националните медии. Въпреки че границата между двете Българии е символична, защото през цялото си съществуване Източна Румелия не е успяла да се дистанцира толкова много от Княжество България.

9-4

Предисторията

Берлинският договор от юли 1878 г. осигурява своеобразно международно признание на Българската държава и българската нация, но същевременно жестоко разпокъсва нацията, задълбочава балканските противоречия и създава българския национален въпрос, в основата на който стоят десетилетните борби за освобождение и обединение на всички български земи. Решенията на Берлинския конгрес стават повод за сериозно обществено недоволство, намерило израз в разгърналата се широка петиционна кампания – изпращане на подписки, молби, прошения, декларации до руските власти и правителствата на Великите сили. Кресненско-Разложкото въстание от 1878 г. се явява първата въоръжена реакция срещу Берлинския договор. Въстанието е плод на дейността на комитетите „Единство“ в Княжество България и Източна Румелия и на единодействието с българите в Македония.

Цялата публикация в „BG Север“

%d bloggers like this: