film izle

Издадени са 321 разрешителни по Закона за водите

изтеглен файлЕкспертите от отдел „Разрешителни“ към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен са издали общо 321 разрешителни по реда на Закона за водите за деветте месеца от началото на годината, съобщават от там.  197 от тях са за водовземане, от които 50 – от повърхностни води, 143 – от подземни води и 4 – за минерални. Броят на издадените разрешителни за ползване на повърхностен воден обект е 87, а за заустване – 37.

Съгласно Закона за водите, друга процедура от разрешителния режим е издаването на решения за изменение, продължаване срок, прекратяване или за отказ за издаване на разрешително. 296 такива административни акта са издадени от БДУВДР – Плевен, за деветмесечието. В това число са изменения и/или продължаване срока на 189 действащи разрешителни. Направени са 37 отказа за издаване или продължаване срока на действие на разрешителни.

Част от дейността на експертите от отдел „Разрешителни“ включва и издаването на удостоверения за регистрация на съоръжения за собствени потребности на гражданите, като само за последното тримесечие Басейнова дирекция – Плевен, е издала 94 броя такива документа.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация