film izle

Изтича срокът за плащане на местните данъци

Сподели
Етикети

218На 30 октомври (сряда) е крайният срок за внасяне на всички местни данъци за цялата година, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“ към община Плевен. След тази дата цялото задължение става изискуемо и може да бъде събрано по принудителен ред. Тогава започва да тече и законната лихва по дълга, която се начислява върху целия размер. Тя се определя като към основния лихвен процент се прибавят 10 пункта наказателна лихва, уточниха от отдела за местни данъци в Плевен. Другото изискване за принудителното събиране е задължението да бъде точно определено по размер. След това се издава акт за публично вземане, който може да бъде обжалван от длъжника в двуседмичен срок от връчването на акта. След установяване на точния размер от отдела за местни данъци изпращат покана за доброволно плащане. Ако и този път длъжникът не реагира, се образува преписка, която се изпраща в Агенцията за държавни вземания или на частен съдебен изпълнител. От 1 ноември т. г. от отдела „Местни данъци и такси“ погват длъжниците, които години наред не са внасяли налозите си, в резултат на което са натрупали големи суми. За гражданите, които имат под 300 лева дългове, се предвижда отсрочка от около месец. „Ние искаме ясно и категорично да заявим, че правим компромиси на нашите длъжници, предлагаме разсрочвания. За нас е важно да не се прекъсва контактът с гражданите и да можем да намерим взаимно изгодни варианти за погасяване на дълговете“, уточниха от отдела за местни данъци. Гражданите могат да направят справка за задълженията си и да получат цялата информация на интернет адрес: www.pleven.bg,секция „Местни данъци и такси“.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация