Д-р Пенка Стефанова: Започвам пълна ревизия на дейността на РЗОК през последните 4 години

p-stefanovaНовият директор на Районната здравно-осигурителна каса (РЗОК) в Плевен вече встъпи в длъжност. Д-р Пенка Стефанова спечели конкурса, който се проведе на 22 октомври в столицата, с обща оценка 5,30 от писмената разработка и интервюто. За поста освен нея кандидатстваха още трима – досегашният директор Мартин Митев, д-р Венцислав Михов – шеф на касата до 2009 г., и д-р Никодим Нинов.

Какви ще бъдат първите й стъпки като директор и как смята да се справи с проблемите в Касата, разговаряме с д-р Стефанова в първите дни от встъпването й в длъжност.

Д-р Пенка Стефанова е родена на 16.10.1968 г. в Плевен. През 1994 г. завършва Висшия медицински институт в родния си град със специалност медицина. През 2003 г. придобива магистърска степен по специалност финанси във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. През същата година придобива специалност “Социална медицина и здравен мениджмънт”. 10 години работи в РЗОК – Плевен, преминавайки през всички стъпала на професионалната стълбица. До декември 2009 г. д-р Стефанова бе зам.-директор на касата, но назначеният от ГЕРБ шеф Мартин Митев я уволни, като промени длъжностната й характеристика. В нея бе записано изискване за минимум 7 години опит в сферата на икономиката и д-р Стефанова бе освободена с формалното основание “липса на професионален опит”, независимо че в нейна защита тогава над 120 общопрактикуващи лекари организираха подписка.

След уволнението й от РЗОК, до встъпването й в длъжност като директор на РЗОК – Плевен, д-р Пенка Стефанова е работила като асистент в катедра “Социална и превантивна медицина, педагогика и психология” на Медицинския университет в Плевен и като прокурист на лечебно заведение.

Член е на Българския лекарски съюз, а от 2012 г. е член и на Съюза на учените в България. Владее немски и английски език.

Омъжена, с един син.

Интервю на Мая ПАСКОВА

– Д-р Стефанова, след 4 години прекъсване отново се връщате в РЗОК – Плевен, и то като ръководител. Какви ще бъдат първите ви стъпки?

– Пълна ревизия на цялостната дейност на здравната каса в най-спешен порядък, за да може да се започне работа на чисто при ясни условия и правила – от сключването на договори с изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеки, контрола по изпълнение на тези договори, през разпределението и разходването на бюджетните средства, до извършваните назначения на персонала и всичко останало, касаещо дейността на Касата.

– Спечелихте конкурса в конкуренция с доказани партийни кадри от ГЕРБ и БСП. Вие член ли сте на някоя политическа сила?

– Не членувам в политическа партия. Имам повече от 10 години професионален опит в РЗОК – Плевен – работила съм там от най-ниската длъжност през всички степени до зам.-директор. Встъпвам в длъжността като експерт и смятам да работя като такъв. Ще държа и екипът, който ще работи с мен, да е от хора професионалисти, доказани експерти с авторитет в съсловието и обществеността, за да се гарантира авторитетът на институцията, която представлявам.

– Т. е. предвиждате кадрови промени?

– Част от служителите в РЗОК от 2012 г. преминаха от трудово на служебно правоотношение с ранг на държавни служители и там изискванията за заемане на длъжността са малко по-различни. В тази посока ще се направи ревизия по отношение начина на назначение и компетенциите на всеки един от служителите, ще се запозная с данните от миналите атестации. Чак тогава ще се направи преценка дали е необходимо някакво оптимизиране на структурата и реорганизация, за да бъде по-ефективна дейността на институцията като цяло.

– Какво имате предвид под реорганизация?

– През последните години беше намален броят на лекарите, които работеха в здравната каса, за сметка на броя на икономистите. Една от основните функции на касата е финансиране на качествена медицинска помощ, чийто контрол е в правомощията и компетентността на лекарите контрольори. При предишното ръководство се правеше точно обратното – чисто административно лекарският състав в Касата беше намален. Освен това Плевен е медицински център с утвърдени специалисти, поради което е уместно същите да се привличат като външни консултанти. Ще разчитам на диалог и съдействие със съсловните организации.

– Влизате в длъжност в един доста проблемен период. В края на годината лекарите се вдигат на протести, защото парите на Касата не достигат за финансиране на дейността на болниците. Преди дни такъв протест имаше и в Плевен……

– Тази година в основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, бяха включени нови, скъпоструващи медицински услуги при почти същия като миналогодишния бюджет. По този начин още в началото на годината предшестващото ръководство на Касата заложи дефицит в бюджета за здравноосигурителни плащания. Поради недостига на средства за болнична помощ за последното тримесечие на годината, Надзорният съвет (НС) на НЗОК взе решение да заплати за дейността през месеците септември, октомври и ноември т. г. направените разходи от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и медицински изделия до 80%. Тези средства гарантират заплатите на лекарите в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и разплащане с някои доставчици – по преценка на ръководствата на болниците. Касата ще изплати неразплатените здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ за 2013 г. през януари следващата година, като средствата ще бъдат за сметка на бюджета на НЗОК за 2014 година.

По отношение на извънболничната медицинска помощ, регулативните стандарти за последното тримесечие вече са раздадени на лечебните заведения. Специално ще проверя дали са разпределени според утвърдената от НЗОК методика. Надявам се да е така. Ако лечебните заведения докажат, че имат нужда от допълнителни направления за специалист и средства за медико-диагностични дейности, РЗОК има резерв от 10%, който се използва точно за такива нужди.

– Защо винаги се стига до този проблем – парите не са достатъчно или не се разходват правилно?

– Трябва да се акцентира върху контрола и качеството на предлаганите медицински услуги, за да не изтичат средства за дейности, които или изобщо не са извършвани, или не са извършвани в обема, за който здравната каса заплаща. В последните години в основния пакет дейности, които Касата предлага в частта болнична помощ, се увеличиха дейностите, които са за сметка на бюджета на НЗОК, а парите не са толкова завишени, колкото да покрият всичко. Това е проблем, който, надявам се, ще бъде решен в най-кратки срокове на централно ниво. Това, което зависи от регионалната каса, е действително да направи всичко възможно да бъде целесъобразно разходван финансовият ресурс, който е отпуснат.

– Много лечебни заведения злоупотребяват с клиничните пътеки. Оказва се, че пациентът е лекуван от различно заболяване или дори без да е имал нужда от болнично лечение, само за да могат да се усвоят парите по някоя по-скъпа клинична пътека…

– Това е една от причините средствата за болничните заведения да не достигат – защото не винаги се разходват за наистина нуждаещите се. Освен че парите са недостатъчни. В клиничните пътеки са регламентирани индикациите за хоспитализация и дехоспитализация. Има случаи, в които се приемат пациенти, които биха могли да се лекуват достатъчно добре в извънболничната помощ, както и да се изписват в състояние, в което се налага повторно приемане в болница за кратък период от време. Болниците, като търговски дружества, имат интерес да приемат пациенти с по-леки степени на заболяване, както и да увеличават броя на преминалите през стационара. Тук е ролята на здравната каса да контролира тези процеси, за да не изтичат средства за дейности, за които на практика Касата не би трябвало да заплаща. Защото това не е в интерес както на пациентите, така и на лекарите, които съвестно изпълняват своите задължения.

– В повечето случаи пациентът не знае или пък е доволен от грижите и няма претенции……

– Този проблем не е само в България. Поради факта, че пациентите нямат необходимата медицинска компетентност да преценят каква медицинска услуга получават и с какво качество, се получават изкривявания на този специфичен пазар. Затова предлагането на медицински услуги навсякъде е регулирано и подлежи на строг контрол.

– Как?

– Трябва да се проследява пътят на пациента – как е лекуван в извънболничната и болничната помощ и какви медикаменти е приемал. Здравната каса разполага с данни от информационните масиви, които все още не се използват достатъчно. Имало е случаи пациенти без нито един преглед в извънболнична помощ изведнъж да попаднат в болница за планова хоспитализация. След като се изпишат пак никой не ги наблюдава, а през два месеца същите се приемат по една и съща клинична пътека отново в болница. Голяма част от тези пациенти са с хронични заболявания, които биха могли да се лекуват и в къщи. На Запад 80% от пациентите се лекуват в извънболничната помощ, при нас пирамидата е обърната.

– Общопрактикуващите лекари достатъчно компетентни ли са да лекуват във всички специалности?

– Действително на общопрактикуващите лекари са вменени множество задължения. Голяма част от тях обаче вече придобиха специалност по обща медицина, а специално в Плевенска област имаме лични лекари и с по една, дори и с две други клинични специалности освен обща медицина. Разбира се, не трябва да забравяме и за специалистите от извънболничната помощ. Те са звеното, което трябва да бъде буфера между първичната и скъпоструващата болнична помощ. А няма направления, защото парите отиват в болнична помощ. И омагьосаният кръг се затваря.

– Плевен е медицински град. Възможно ли е някои от лечебните заведения да са привилегировани от Касата за сметка на други?

– От няколко дена съм на този пост и за това време съм категорична, че не съм допуснала, а и за в бъдеще няма да допусна подобно нещо. За периода, в който не съм работила в Касата, все още не мога да ви дам еднозначен отговор. След като се запозная с наличната документация и когато се установи как са разпределяни и контролирани ресурсите, ще стане ясно. С всяка злоупотреба ще бъда абсолютно непримирима, както и с толерирането на едни лечебни заведения за сметка на други. Според законите в нашата държава всички лечебни заведения са равнопоставени и няма да дам повод на никого да смята, че е толериран или че е с някакви по-големи права от друг. Всеки трябва ако е добър, да се докаже.

Интервюто е публикувано в „BG Север“.