film izle

Съветът към Басейновата дирекция в Дунавски район заседава днес в „Ростов”

3b4d205d8a205d754157efee8677f710Заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен) ще се проведе днес от 11 часа в хотел „Ростов” в Плевен, съобщават от дирекцията. В състава на Съвета към БДУВДР – Плевен, са представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи, ВиК дружества, на Българската академия на науките и висши учебни заведения, фирми, неправителствени организации и други.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, имаща за цел да подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на Съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация