film izle

До края на януари се подава декларация за такса за водовземане

изтеглен файл (3)Информация за дължимата такса за водовземане или за ползване на воден обект за миналата година трябва да представят до края на януари титулярите на разрешителни по Закона за водите. Тя се предоставя в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен), информират от там.

Тази информация се подава чрез декларация в пет варианта според целта на водовземане или ползване на воден обект. В документа се попълват данни според показателите, определени в разрешителното и размерите на съответните такси. Таксите за водовземане и за ползване на воден обект са годишни и се заплащат не по-късно от 31 март.

Глобата за непредставяне или подаване със закъснение на декларацията е от 150 лв. до 1000 лв., напомнят от БДУВДР – Плевен.

Образец на декларация може да бъде намерен в страницата на Басейнова дирекция – Плевен, раздел „Административни услуги”, подраздел „Такси и банкова сметка”.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация