От УМБАЛ отчитат свършеното по проекта за ремонт

 bolniciУтре, 9 май, ръководството на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ на нарочна пресконференция ще отчете свършеното до момента по проектa за ремонт, оборудване и модернизиране на лечебното заведение.  На срещата ще присъстват представители на Министерство на здравеопазването (МЗ), директорът на болницата д-р Наташа Манева, членове на борда на директорите, шефове на лечебни и здравни заведения от областта, представители на местната власт.

Проектът е част от средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., припомнят от УМБАЛ. Общата стойност на проекта възлиза на 10 150 590, 72 лв.

Към момента са закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура и техника: дигитална ехографска система, конвенционален дигитален графично-скопичен рентгенов апарат, компютърен томограф, ядрено-магнитен резонанс, дигитален мамограф, система ПАКС, ендоскопска система, окомплектована с конфокаленлазарен гастроскоп и конфокален лазарен колоноскоп, дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, дизелов агрегат с мощност 50 kw и 4 броя асансьори.

%d bloggers like this: