film izle

Доставката на газ за „Топлофикация – Плевен“ ограничена наполовина

tecДоставката на природен газ за „Топлофикация – Плевен“ ЕАД е ограничена на 50 процента от 14 август от страна на „Булгаргаз“ ЕАД. Причината е неизплатени задължения към газовото дружество. За това уведомява изп. директор на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД инж. Иван Гетов.

Той пояснява, че на 11 декември 2013 г. е било подписано тристранно споразумение между “Топлофикация – Плевен”, НЕК и “Булгаргаз”. Според договореностите парите, дължими от НЕК на „Топлофикация – Плевен“ за произведена и продадена ел. енергия, е трябвало да се превеждат директно на „Булгаргаз“ за покриване задълженията на топлофикационното дружество. Поради задлъжнялост от НЕК обаче са извършвани само частични плащания и затова има неизплатени фактури от 1 април 2014 г. до момента.

Към 25 август 2014 г. „Топлофикация – Плевен“ ЕАД има вземания от НЕК с 1 010 000 лева над дължимото към „Булгаргаз“ ЕАД и при нормално разплащане не би трябвало да има дългове. Плевенската ТЕЦ има задължения към „Булгаргаз“ в размер на 29 608 000 лева и вземания от НЕК за 30 618 000 лева.

Изп. директор на „Топлофикация – Плевен“ коментира и факта, че „Булгаргаз“ начислява лихви за забавените плащания на местната топлофикация, а в същото време НЕК не приема лихвите за забавените плащания към дружеството, което е допълнителен източник на загуби за него.

Наложеното ограничение в доставките на природен газ за „Топлофикация – Плевен“ ще доведе до нарушено топлоснабдяване на гражданите в Плевен, влошаване ефективността на производството и дисбаланс на продаваната електрическа енергия. Всичко това носи значителни финансови загуби за дружеството, заявяват от неговото ръководство.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация