60 % от младежите са били свидетели на домашно насилие

SAM_552560 % от анкетираните младежи са били свидетели на домашно насилие, показват резултатите от проучване, фокусирано върху нарушаването на правата по полов признак в България и Румъния по проекта „Равни в правата си – нов модел за неформално джендър-обучение на младите хора от малките населени места“. Изследването бе представено днес на пресконференция в БТА в Плевен.

Анкетирани са по 50 младежи във всяка от държавите, участвали са още по 70 млади хора във фокус групите. У нас проучването е правено в 5 села и 5 градчета в Плевенска област. Българските резултати се представят днес и утре пред румънските партньори.

Проектът се изпълнява от сдружение „Младежко бюро за социални услуги  и граждански инициативи“-Плевен и от асоциация „Дакорд“-Корабия в Румъния. По него ще се изработи методология за неформално обучение срещу половото неравенство, ще се проведе конференция в Плевен и др.

%d bloggers like this: