Избират комисия за разпределяне годишната субсидия на читалищата

saglasieНа редовната си сесия в четвъртък предстои общинските съветници да изберат комисия за разпределяне на годишната субсидия на читалищата в общината за тази година. В нея трябва да влязат: представител отдел „Образование и култура“ и по един представител от всяко читалище. И тази година за председател на комисията културните средища са предложили Мария Венкова – секретар на читалище „Христо Ботев“ в Плевен.

По закон комисията се свиква на заседание от председателя в 20-дневен срок след окончателното приемане на бюджета на общината за годината. Всеки член на комисията има право на един глас. Решението се счита за взето, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на всички членове.

%d bloggers like this: