МУ открива академичната година за чуждестранните студенти

муМедицински университет (МУ) – Плевен, тази година прие най-високия брой от 170 чуждестранни студенти, които ще се обучават в англоезичен курс по медицина, съобщават от вуза. За тях занятията стартират на 16 февруари с официално откриване на академичната година от 10.00 ч в зала „Магнум” на Втора клинична база.

МУ запазва тенденцията за прием на висок брой чуждестранни студенти, граждани на Великобритания – близо 100 са записаните кандидати тази година. В първи курс, англоезично обучение по „Медицина” ще бъдат записани граждани от 25 държави – втори по численост след английските са индийските граждани (16),  трети с по равен брой представители са немските, испанските и ирландските (8), след тях се нареждат гражданите на Нигерия, Гърция, Япония, Италия, Турция, Швейцария, Франция, Швеция, Белгия, Холандия, Сирия и Пакистан. За първи път сред новоприетите чуждестранни студенти в МУ-Плевен има граждани на Южна Корея, Полша и Еритрея (Южна Африка).

 

 

%d bloggers like this: