Показват биоразнообразието в Музея

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 18 април (събота) от 11.00 часа в Регионалния исторически музей в Плевен, ще се проведе първото практическо занятие от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието”. То включва запознаване с биоразнообразието в двора на музея и ролята на неправителствените организации като фактор за опазване на околната среда. Ще се разгледа експозицията на отдел „Природа” и ще се прожектира видеофилм за представители на микрофауната. След прожекцията участниците ще наблюдават под микроскоп препарирани екземпляри от колекция „Безгръбначни животни” на отдела.
Проектът е спечелен от Регионален бизнес център – Плевен, като се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Отдел „Природа” в РИМ – Плевен, е партньор по неговото изпълнение.

%d bloggers like this: