Ученици от ДФСГ „Интелект“ се завърнаха от практика в Италия

10257495_972612002772919_5835939620980242772_oВ началото на учебната година в ДФСГ „Интелект“ – Плевен,стартира проект „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес“ със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз – секторна програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за  граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Проектът се реализира в рамките на една календарна година, като инициираща организация, в партньорство с FORTES ImpresaSociale SRL – Виченца, Италия, като приемаща организация.

Целите на проекта са пряко свързани с целите на европейската програма „Еразъм +“ и са насочени към изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса, насърчаване на европейските ценности, подкрепяне на обучителните дейности на участниците за разширяване и обогатяване на знанията и уменията им.

От 111 ученици от 9, 10 и 11 клас от всички специалности на гимназията, преминали през етапите на подбор, са избрани 33 ученици, постигнали най-високи резултати. Класираните 33 ползватели преминават предварителна езикова, професионална и културна подготовка. През месец декември се реализира изнесено обучение в гр. Трявна, което беше с цел повишаване мотивацията на участниците в проекта, придобиване умения за работа в екип и сътрудничество при решаване на казуси и вземане на решения.

Успешно преминалите предварителната подготовка и постигнали най-високи резултати 30 ползватели  участваха в триседмична трансгранична практика в град Виченца, Италия в периода 21 март до 13 април.

Трансграничната практика в Италия предостави възможност на участниците да се запознаят с ролята на дигиталните умения в света на бизнеса, с реализирани успешни практики на иновативни подходи в управлението на малкия и среден бизнес в Централна Европа и да усвоят полезни умения, които да приложат при разработване на бизнес проекти за придобиване на степен на професионална квалификация и последващата им реализация като специалисти в България. .

Преди отпътуването на ползвателите бяха връчени Сертификати за успешно завършена предварителна подготовка по проекта.

От страна на приемащата институция FORTES ImpresaSociale SRL обучаемите  получиха Сертификати за потвърждаване на придобитите професионални компетенции от работата им в реална работна среда.

%d bloggers like this: