Намаляват броя на служителите в Областната администрация

SAM_08111Министерският съвет намали общата численост на служителите в областните администрации с 27 щатни бройки с промяна в Устройствения им правилник. Съкращенията се отнасят за областите Благоевград, Варна, Кюстендил, Перник, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, Софийска и Търговище.

Направените промени са в резултат на анализа за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден в годишния закон за бюджета.

%d bloggers like this: