Виктор Илиев: С бюлетина №5 за общински съветници и преференция 33 вие гласувате за разбиването на стереотипите в Общинския съвет

Viktor_IlievВиктор Илиев е кандидат за общински съветник в Общински съвет Плевен от  „Коалиция за промяна – БСП и ПК „Тракия”. 35-годишен. Израснал в Плевен. Завършил УНСС – София, с профил „Управление на туризма” и СА „Д. А. Ценов” – Свищов, специалност „Инвестиционен мениджмънт”. Винаги е живял и работил в Плевен, съвместявайки лични бизнес начинания с трудови правоотношения. Преминал е пътя от складов работник, през продавач, до управител на хотел и заместник-управител на „Техномаркет”, какъвто е понастоящем. Семеен, с две деца.

– Г-н Илиев, какви са конкретните цели, които си поставяте като бъдещ общински съветник?

– Възраждане на Плевен като административен, туристически и културен център. Няма да припомням какъв е бил е града преди, колко предприятия са работели тук – плевенчани помнят. На база професионалния си опит, имам конкретни виждания как Плевен да стане по-привлекателна туристическа дестинация. Конкретен пример за занемарен природен и исторически обект е Скобелев парк.

Вторият ми приоритет е насочване на вниманието на ОбС и общинската администрация към конкретните нужди на всеки квартал в града. Няма как проблемите да се решат ефикасно, ако се поставят под общ знаменател.

Третият, но не по значение, приоритет в работата ми ще бъде решаването на проблемите в сфера Обществен ред и сигурност. Крайно време е да решим проблемите с неправилното паркиране, вечерния шум, транспортната обстановка около училищата в града. Като гражданин многократно съм подавал сигнали за подобни нарушения в квартала, в който живея, но ответни действия почти не съм видял. Искам децата ми да живеят в един по-спокоен, безопасен и европейски Плевен.

Viktor_Iliev1

В много отношения приоритетите ми съвпадат с предизборната програма на партията, която представлявам, така че те не са самоцел, а част от една по-мащабна визия.

– С какво смятате, че ще бъдете полезен на града?

– В бизнес аспект съм имал най-разнообразни начинания – едни успешни, други – не чак толкова. В този ред на мисли мога да гарантирам, че познавам в детайли икономическото и социалното положение на живущите в града, техните нужди, а също и проблемните казуси в контактуването с общинската администрация и службите в града. Мисля, че е настъпило времето да опитаме да разбием стереотипите в управлението на Плевен.

– Кои са ресорите, в които сте най-компетентен?

– Смятам, че съм напълно подготвен професионално и личностно да работя за плевенчани в качеството си на общински съветник. Усилията ми биха били насочени към разрешаването на проблеми, разглеждани в ресорните постоянни комисии „Икономика, проекти и бюджет”, „Общинска собственост, приватизация и концесии”, „Контрол по изпълнението на решенията на Общинския съвет, установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и законосъобразност”.

– Какво бихте казали на избирателите, за да гласуват за вас?

– Призовавам плевенчани: Гласувайте преференциално! Това е начинът да се разбият стереотипите и да се промени качествено състава на ОбС. Ако решите да ме подкрепите, на 25 октомври гласувайте с №5 за листата за общински съветници на  „Коалиция за промяна – БСП и ПК „Тракия” и с преференциален №33 за мен, Виктор Илиев.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

%d bloggers like this: