film izle
30 октомври 2015, 12:39 няма коментари

НАП информира с писмо работодатели за задлъжнели техни служители

napФизическите лица, работещи във фирми със списъчен състав над 100 души, които имат  просрочени задължения към различни институции, може да останат неприятно изненадани от запор на трудовото им възнаграждение.

От началото на м.октомври ТД на НАП Велико Търново възприе нова мярка в кампанията си срещу физическите лица с просрочия. За целта към момента са изпратени 68 уведомителни писма до по-големите работодатели от област В. Търново, придружени със списък на подчинените им с непогасени публични задължения. Общият размер на дълговете на тези служители, направени към НАП, КАТ, съда и други публични взискатели надхвърля 7 милиона лева.

Като първа стъпка за събиране на просрочията, НАП информира и търси съдействие от работодателите. Неизрядните физически лица са поканени в НАП, за да уточнят задълженията си. Тези от тях, които притежават ПИК (персонален идентификационен код), могат сами да направят справка в сайта на НАП, след което да пристъпят към издължаване. В случай, че не се предприемат действия за доброволно погасяване на дълга, през следващия месец се пристъпва към запор върху работната заплата.

Отчетените резултатите до момента показват, че предприетите мерки са успешни и средно всеки трети длъжник към хазната предпочита да се издължи незабавно. В момента се работи по изготвяне на списъците за област Плевен. Занапред съобщения ще получат и служителите в по-малките фирми във всички седем области, от териториалния обхват на НАП Велико Търново – Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация