В ГПЧЕ за пръв път ще се проведе изпит за немска езикова диплома

 

НВ Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) в Плевен за първи път ще се проведе изпит за DSD1 диплома на Германия. Одобрение за това училището е получило през септември. 15 ученици на 7 март ще положат писмен и устен изпит по немски език. Те са покрили определено ниво, което им дава право да участват в изпита, заяви преподавателката им Румяна Стаменова.

За да ги подготви за трудното препитване и да провери подготовката им, днес в ГПЧЕ е Ева Цик – учител от отдел „Образование“ към Немското посолство в България. С оценката от изпит за DSD1 диплома и с тази от държавния зрелостен изпит възпитаниците на гимназията могат да кандидатстват в германските вузове. Едва 6 училища в страната, сред които и ГПЧЕ – Плевен, имат възможност да проведат подобни изпити за DSD1 диплома. Те са подбрани на база постиженията по немски език и извънкласни форми на обучение.

%d bloggers like this: