Два пъти по-малко са жалбите за местните избори в сравнение с 2011 г.

temida2Приключиха всички образувани дела по реда на Изборния кодекс в Административен съд /АС/– Плевен. Всички 16 броя дела, образувани по реда на Изборния кодекс за обжалване на резултатите от „Местни избори 2015 г.” на територията на Плевенска област, са разгледани и са приключили в нормативно определените срокове. Това съобщи днес Диян Добрев, пресаташе на АС.
По 9 от образуваните дела е постановено решение по същество. По 6 от тях съдът е потвърдил решението на съответната Общинска избирателна комисия /ОИК/. По 2 дела съдът е отменил частично решението на съответната ОИК и е върнал изборните книжа за обявяване на действителните резултати от избора с оглед мотивите на съда. По едно дело само съдът е отменил изцяло решението на ОИК и е върнал изборните книжа за обявяване на действителния резултат от избора, съобщават от АС.
Останалите 7 дела, образувани по реда на Изборния кодекс в АС – Плевен, са прекратени на различни правни основания.
Към днешна дата чрез АС – Плевен до Върховен административен съд са постъпили 3 касационни жалби срещу постановени от съда решения по дела по Изборния кодекс.
При извършено сравнение между образуваните дела в АС – Плевен след провеждане на „Местни избори 2011 г.” и на „Местни избори 2015 г.”, се констатира, че през 2011 г. са били образувани и разгледани над два пъти повече дела (35 броя) спрямо 2015 г. (16 броя), коментират от пресцентъра на АС.

%d bloggers like this: