Допускат петима кандидати до интервю за социални работници

 

interviewПетима са допуснатите до следващ етап за участие в конкурса кандидати за длъжността „Социален работник” по проект „Приеми ме 2015”, информират от местната администрация. Комисията за разглеждане на постъпилите заявления реши, че други четирима кандидати отпадат, тъй като не са представили документи, еднозначно доказващи покриването  на минималните изисквания за професионален опит.

Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 01.02.2016 г. от  13.30 ч. в Актовата зала на първия етаж на Община Плевен, пл. „Възраждане” №2. Редът на интервюиране ще бъде по реда на постъпване на подадените заявления. Индикативно време за интервюиране на един кандидат – 20 минути. Настоящото съобщение е поставено на видно място на информационното табло в сградата на Община Плевен и е публикувано на интернет страницата на Община Плевен.