За сънна апнея се изследвате, докато спите

apneiaВ поредица от материали ще ви запознаем с често срещаното, но трудно за диагностициране заболяване – сънна апнея, различните видове и начините за лечение. Вече стана ясно какво представлява сънната апнея и какво я причинява. Продължаваме с начините за диагностицирането и лечението й.

Има различни диагностични възможности за откриване на сънната апнея. При случаи, които са сравнително типични и е ясно какъв тип патология може да се очаква, се дават апарати за домашно изследване. С тях пациентът през нощта докато спи, прави изследването в домашни условия. Това е по-удобно за него, чувства се спокойно. Има различни видове апарати, като важното е чрез тях да се проследят няколко показателя – ритъмът на дишането, хъркането, насищането на кръвта с кислород, сърдечната дейност в това число пулсът. Ако има нарушение при тези показатели, те се виждат на записа, който се прави през нощта. След една пауза в дишането се вижда как пада кислородът, като над 3% от изходната стойност се смята, че е намаление, което е над нормалното и трябва да се отчете. Има апарати с повече и с по-малко отвеждания, но не във всички случаи е необходимо да бъдат изследвани напълно. Пълното изследване се нарича полисомнография и се прави в болнична обстановка – в нашето отделение за сънна апнея, където пациентът преспива за една нощ. Там каналите, които се следят са много повече. Преценката къде и какво изследване да се направи е според оплакванията, придружаващите заболявания, тежестта на заболяването.

Обструктивната сънна апнея може да бъде лека, средна и тежка. Леките форми са с паузи между 5 и 15 на час, средно тежките – 15-30 и тежките над 30 паузи в дишането на час. Може да няма пълни паузи, т. е. дишането да не е спряло напълно – така наречените хипопнеи. Те са една степен преди апнеите, намалява движението на въздуха, но все пак някакъв въздух преминава през гърлото. Не е достатъчно, за да може да се приеме за нормално дишане, но не е и пълно спиране на дишането. Съществува т. нар. Апнея-Хипопнея индекс, по който се определя тежестта на заболяването.

При някои пациенти има проблеми не само с движението на въздуха през гърлото, но и с издишването на ниво бял дроб. Това са пациенти, които обичайно имат голямо наднормено тегло и нарушения в механиката на дишането – в легнало положение коремът им повдига нагоре диафрагмата и пречи на белия дроб да се разширява и да влиза в него въздух. Освен че спада нивото на кислорода в кръвта, се повишава и въглеродният двуокис, защото не може да бъде издишан. Тези пациенти изискват по-сериозно наблюдение в болнична обстановка. При нас в болницата разполагаме освен с тези домашни апарати за мониториране на дишането и сърдечната дейност, и с възможност за полиграфии в условията на лечебното заведение, при които пациентът спи под наблюдение. Осъществява се видеоконтрол плюс запис от апарата, който е с повече канали и може да следи много повече показатели. Следят се фазите на съня, защото в по-дълбоките фази пациентът може да прави паузи в дишането, а в по-плитките – не.

Следва продължение за лечението на сънната апнея…

Д-р Венцислав Ножаров, специалист по вътрешни болести и пулмология, завеждащ отделението по сънна апнея в МБАЛ „Св. Параскева“

Рубрика ПОСЛУШАЙ ЛЕКАРЯ

Уважаеми читатели, 

ако имате здравословни проблеми, „BG Север“ ви дава възможност да получите безплатни съвети как да се излекувате. Въпросите си можете да задавате по електронната поща на e-mail: bg_sever@abv.bg; на редакционния телефон 064/806891. Чрез сайта ще ви отговарят доказани специалисти от плевенската МБАЛ „Света Параскева“. 
Въпросите си може да задавате и на телефона на клиниката: 064/801 888 

%d bloggers like this: