film izle

Административният съд потвърди решението на ОИК за прекратяване пълномощията на кмета на Тодорово

Административен-съдАдминистративен съд – Плевен, потвърди решението на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Плевен, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство с. Тодорово, поради обстоятелството, че не е изпълнил изцяло императивната норма от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Припомняме, че в едномесечен срок той е трябвало да предприеме необходимите действия за освобождаването си от заеманата длъжност като член на управителен орган на кооперация и да уведоми писмено за това председателя на Общински съвет – Плевен, и ОИК, като това изискване е кумулативно.

След обстойна проверка за наличието на твърдените в жалбата нарушения и анализ на представените и приобщени към делото доказателства, съдът установи, че оспореното решение на ОИК – Плевен, е издадено от компетентен орган, при спазване на изискуемата се от закона писмена форма с изложени в него фактически и правни основания, в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби и при спазване на административнопроизводствените правила при издаването му и в съответствие с целта на закона. Не е налице нито едно от отменителните основания, поради което Административен съд – Плевен, отхвърля подадената жалба срещу решението на ОИК – Плевен.

Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 7 дни от обявяването му.

 

има 2 коментара
  1. Фрауке Петри каза:

    Двамата фалшиментовци трябва да ги разкарат и да ги съдят да върнат взетите възнаграждения.

  2. Найден Къмпинга каза:

    А какво става с двамата фалшиви съветници?

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация