film izle

Обсъждат строителството на топла връзка между СОУ „Иван Вазов“ и басейна

865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a87414eb0cf199e3a2ce80a5460eb5d1b1541ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев днес заседава от 15.00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред съдържа 10 предложения –  за промяна на базисни наемни цени и за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, за даване съгласие за строителство на топла връзка между СОУ „Иван Вазов“ и Плувния басейн, проекти за подробни устройствени планове, др.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов заседава от 16.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен. Комисията ще разглежда предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Плевен на два имота – частна държавна собственост. Обектите са на ул.”Сан Стефано”, преди входа на парк „Кайлъка”, където от близо 30 години стои недовършен строеж на Универсална спортна зала.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация