Езиковата гимназия бе домакин на международна среща по проект „Умения за живота: Грамотност“

2От 28 до 31 май Гимназия с преподаване на чужди езици бе домакин  международна среща по проект „Умения за живота: Грамотност“, съобщават от училището. Проектът е в рамките на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2), Стратегическо партньорство между училища. Организатор на проекта е High School “Stefan Procopiu”. Целева група за изпълнение на проектните дейности са учители и ученици от ГПЧЕ – Плевен. Стратегическото партньорство в сферата на училищното образование е насочено към развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование, насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители,  насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици, насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование, подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво посредством Европейски и национални квалификационни рамки и инструменти за валидиране и др.

На заключителната среща партньорите отчетоха успешно реализираните цели по проекта – развити са умения за грамотност (четене, писане, говорене и слушане) и широко приложимите ключови умения (критично мислене, комуникация и партньорство, комуникация на чужд език и др.), усвоени са стратегии за развиване на грамотността и окуражаване на четенето за удоволствие, развити са знанията и уменията на учителите в дизайн и организация на дейности и уроци, които помагат на учениците да развият техните ключови компетентности и умения в грамотността, насърчен е обменът на иновативни практики и опит между европейските училища чрез разработване на учебни материали на базата на стратегии за четене, писане, говорене.

Участниците в проекта представиха финалните продукти от интелектуалната дейност – методически ръководства „Умения за живот: Грамотност“ и „Умения за живот: Межупредметни връзки“. Методическите ръководства ще бъдат отпечатани през месец август и екземпляри от тях ще бъдат дарени на РБ „Христо Смирненски“ – Плевен, Педагогически колеж, Плевен, училищни библиотеки и др.

 

%d bloggers like this: