film izle

Над 1 600 000 лв. инвестира фирма по проект за оборудване и обект в Плевен

flekso1Днес в Плевен бе проведен информационен ден, организиран от „Булгед“ ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет на Булгед ООД“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0450-C01/20.06.2016 г., съобщават от Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен.
Благодарение на закупуването и въвеждането в експлоатация на система за директно лазерно гравиране се очаква създаването на нов стопански обект в Плевен, където ще бъде реализирана инвестицията. Това трябва да се случи в рамките на следващите 11 месеца, като общата сума на инвестицията е 1 661 731.84 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, възлиза на 997 039.10 лв., а останалите 664 692.74 лв. са собствено финансиране на фирмата.
Изпълнението на заложените дейности ще доведе до повишаване на производствения капацитет, на ефективността на производствения процес и на експортния потенциал на предприятието според ръководителя на проекта Галина Цонева. Тя акцентира и върху минимизирането на екологичния отпечатък от дейността на „Булгед“ ООД в резултат от въвеждането на новото оборудване. За работа с него е необходим високо квалифициран персонал, който ще бъде специално обучен.

Снимката е илюстративна.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация