Медицинският университет обяви прием платено обучение и за бакалавърските специалности

meditsinski-universitet-pleven-07След запълване на общо 202 места за обучение по държавна поръчка в осем бакалавърски специалности Медицински университет (МУ) – Плевен обяви прием за платено обучение, съобщават от вуза. Обявени са общо 36 места за специалностите на факултетите „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и Медицинския колеж – 10 места за „Медицинска сестра“, 5 за „Акушерка“, 4 за „Медицински лаборант“, 2 за „Рентгенов лаборант“, 5 за „Помощник-фармацевт“, 5 за „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, 2 за „Опазване и контрол на общественото здраве“ и 3 за „Социални дейности“.

За обявените места могат да подадат заявления кандидати, положили успешно конкурсните изпити в МУ-Плевен, но некласирани за обучение държавна поръчка; зрелостници, които представят служебна бележка за успешно положен изпит по биология за същата степен на обучение в друг медицински университет, както и такива, които не са кандидатствали в Плевен, но имат оценка от матура по биология в дипломата си.

Срокът за подаване на документи и заявления е същият като за платените места за „Медицина“ – от 22 август до 26 август в Ректората и по електронен път. Записването на приетите кандидати за обучение срещу заплащане ще стартира на 29 август и ще продължи до 2 септември в студентските канцеларии по факултети.

Годишните такси за обучение на студентите, приети срещу заплащане за учебната 2016/2017 година, остават непроменени: за специалност „Медицина” – 7414,20 лв.; за „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” – 2303,90 лв.; за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант“ и „Помощник-фармацевт” – 4165,00 лв. и за „Социални дейности” – 1508,80 лв.

Новият Закон за висшето образование дава право на университетите с отлична оценка от институционална акредитация да обявяват прием за платено обучение в рамките на капацитета на висшето училище след запълване на местата за обучение по държавна поръчка. В тази връзка и на основание решение на Академичния съвет Медицински университет – Плевен за поредна година обявява места за платено обучение по „Медицина“ и за специалностите с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“.

На сайта на висшето училище е публикувана подробна информация за обявения прием платено обучение в МУ-Плевен, за изискванията към кандидатите, за размера на годишните такси за обучение, за сроковете за подаване на кандидатстудентски документи, както и за класирането и записването на новоприетите студенти.

%d bloggers like this: