film izle

Експерти от РИОСВ-Плевен взеха участие в мониторинга на кафява мечка в Западни Родопи

mechkaЕксперти от РИОСВ-Плевен участваха в наблюдение на кафява мечка /Ursus arctos/ с представители на горски и ловни стопанства в района на Смолян, Девин и Велинград, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението са установени следи от жизнената дейност на мечките – отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, маркировъчно поведение (следи от нокти, зъби), хранителна дейност. Данните са въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюдението и запис (трак) на обследвания маршрут.

Мониторингът е осъществен в периода 31 октомври – 03 ноември 2016 г. по предварително определени маршрути на територията на Рила, Пирин, Средна Стара планина, Витоша, Родопи в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В преброяването са участвали експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите и Регионални инспекции по околна среда и водите на територията на страната.

Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се установи числеността и състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се обитават от кафявата мечка.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация