В Никопол ще правят паметна плоча на загиналите във войните

nikopol1Група инициативни дейци от „НЧ Напредък 1871“ гр. Никопол приканват никополчани да се включат в патриотична кауза за изграждане на паметна плоча на загиналите във войните.

Уважаеми дами и господа, никополчани, скъпи приятели,

Група читалищни деятели ви призовават да се включите в осъществяването на една благородна и патриотична идея изграждане паметна плоча – паметен знак на загиналите в Балканската и Междусъюзническата войни, в Първата и Втората световни война. Така ще изразим уважение и достойно признание на седемдесет и деветимата никополчани, които с живота си защитиха национални каузи.

На обществен форум ще бъдат обсъдени идеен проект и най-подходящото място за поставянето на паметния знак.

Включете се в местната инициатива, като популяризирате идеята пред колкото се може повече човеци! Дарeте сума по ваше желание в касата на читалището, по пощата на адрес „НЧ Напредък 1871” гр. Никопол, ул.”Хр. Ботев” 6, или по банков път: BG76STSA93000008016742, БДСК Никопол, BIC STSABGSF.

Вашите имена ще бъдат записани с благодарност в Паметната книга на дарителите на читалището!

Списък на загинали никополци във войните за национално обединение (1912-1913 и 1915-1918) и Втората световна война (1944 – 1945)

Балканска война  1912-1913

 1. Антон Павлов Тодоров, 37 г., 61-и полк, дата на смъртта неизвестна, на позиция Султантепе
 2. Виктор Яничек, 13 рота, убит на 16.Х.1912 г., с. Кемал, Одринско
 3. Димитър Кръстев Табаков, 13 рота, 12.III.1913 г., гр. Чорлу
 4. Спас Пенчев Иванов 28 г., 33 полк, 4.XI 1913 г., Чаталджа

Междусъюзническата война 1913

 1. Ефрейтор Никола Петров Матееев ,13 рота, 14.VIII.1913 г. връх „ Св. Никола”

Първа световна война 1915 – 1918

 1. Ефрейтор Александър Ненов Миков, набор 1897, 38 г., 9-а дружина, 17.IX.1916 г.
 2. Поручик Лазар Иванов Денизов, 25 г., 5 рота, умрял на 31.XII.1018 г.,Алекс. болница в София
 3. Ефрейтор Соломон Яхаев Капров, 29 г., 13 рота, 13.X.1916 г., с.Негочани, Битолско
 4. Исак Яхиел Майер, 30 г., 4 рота, 22.X.1916 г., с. Негочани, Битолско
 5. Атанас Костов  Наумов, 21 г., 14 рота, 12.XI.1916 г.,Меджетлии, Битолско
 6. Фелдфебел Александър Тан. Пенчев, 30 г., 4 рота,19.IX.1916 г., Леринско
 7. Младши подофицер Димитър Цветков Василев 31 г., 4 рота, 14.X.1916 г. с. Негочани, Битолско
 8. Младши подофицер Панайот Пан. Тодоров, 36 г., 58 полк, 2 –ра рота, 16.XI.1916г., Кота 1212, Битолско
 9. Младши подофицер Гено Илиев Дамянов, 22 г., 7 рота, 14.X.1916 г., Меджетлии, Битолско
 10. Васил Христов Мончев, 24 г., 4 рота, 10.X.1916 г., Кота 1050
 11. Цветко Маринов Костов , 22 г., 5 рота, 24.IX.1916 г.,Петорак, Леринско
 12. Никола Мат. Кенарджиев ,21 г., 6 рота, 24.XI.1917 г., застава Долнесли, Дойранско
 13. Яко Ѝосеф Майров, 26 г., 17.IX.1916 г. изчезнал безследно
 14. Крум Атан. Дончев, 29 г., 58 пех. полк, 11 рота, 1915 г. изчезнал безследно на връх Габинузът, Сърбия
 15. Никола Дан. Калафач, 26 г., 4 рота, 1918 г., Три чешми, Дойранско
 16. Петър Дим. Божинов, 26 г., 15 рота, 13.Х.1015 г., с. Върбица,Сърбия
 17. Мехмед Алиев Кафеджи, 33 г. 6 рота, 4.VI.1916 г., 2-а военна болница, Скопие
 18. Бейлюл Ибр. Рюстемов, 25 г., 4 рота, 16.XI.1916 г., на позицията пред Битоля
 19. Ахмед Сали Зехиров, 26 г., 13 рота,16.XI.1916 г., Каймакчалан
 20. Ибрям Абд. Кокор Дервиш, 21 г., 3 рота, 4.X.1916 г., Меджетлии, Битолско
 21. Юсеин Ахмедов Беленски, 25 г., 13 рота, 19.IX.1916 г., Каймакчалан
 22. Хасан Дервиш Кьор Амеф, 27 г., 1 рота, 14.X.1916 г., с. Меджетлии, Битолско
 23. Акман Юсеин Акбуюк ,23 год.,12 рота, 19.IX.1916 г., с. Петорак, Леринско
 24. Исмаил С. Бабекчи, 25 г.,12 рота, 15.III.1917 г., болница в Пазарджик
 25. Абдула Дели Ахмедов, 26год., 8 рота, 19.Х.1916 г., с. Петоран, Леринско
 26. Али Асан Гавазов, 21 г., 5 рота, 20.X.1916 г., Кенали, Битолско
 27. Кадир Абдур Булгаран, 24 г., 7 рота, 16.IX.1916 г., с. Петорак, Леринско
 28. Абдула Гани Касиолу, 22 г., 44 полк, 1 рота, 7.V.1917 г., Маргара, Прилепско
 29. Али Юмеров Юруков, 27 г., 44 полк, 2 рота, 9.V.1917 г., южно от позиция Орис, местността Маргара
 30. Осман Алиев Кочев, 25 г., 12 рота, 27.V.1917 г., позиция Цербера, Дойранско
 31. Кара Сали Сали, 26 г., 11 рота, 23.IV.1017 г., бастион №2, Три чешми, Дойранско
 32. Алиш Акман Еминов, 39 г., 80 дивизионен транспорт, 4. XI.1917 г., гр. Фера
 33. Емин Ахмедов Шакиров, 25 г., 3 рота, 2.VII.1918 г., връх Дуб, Дойранско
 34. Ибрям Кара Ахмедов, 20 г., 9 арт.дружина, 4 ешалон, 13.VIII.1918 г., Плевенска болница
 35. Хасан Бекир Дели Мехмед, 32 г., 44 п. рота, 16.IX.1918 г., позиция Сухото дере
 36. Юсеин Аслан Такатука, 37 г., 3 див. транспорт, 2 ешалон, 12.X.1918г., Болница Кюстенджа
 37. Реджеб Мехмед, 37 г., 17 пех.полк, 15.X.1918 г., Плевен
 38. Мехмед Еан Кефенджи 22 г., 6 рота, 13.IX.1918 г., връх Дуб, Дойранско
 39. Исмаил Мехмедов Ферсизов, 22 г., 2 рота, 18.IX.1918 г., позиция Цербера, Дойранско
 40. Ахмед Юсеинов Кючуков, 28 г., 2 рота, 16.IX.1918 г., позиция Цербера
 41. Ахмед Мехмедов Карамехмедов, 23 г., 2 рота, 18.II.1918 г., връх Дуб, Дойранско
 42. Изет Чакър Исмаилов, 33 г., 3 прожекторен отдел, 12.III.1918 г., полева болница, Ани гьол
 43. Мехмед Юсеин Гуртев, 23 г., 18 арт. полк, 3 батарея, 11.XI.1916 г., изч. безследно, Кота 1050
 44. Фета Ахмедов Караман, 27 г., 15 рота, 30.III.1917 г., позиция Долината, Дойранско, заст. „Пловдив”
 45. Акъ Асанов Абдинов, 24 г., 44 полк, 4 рота, 14.V.1917 г., позиция Маргара, Прилепско
 46. Шариф Али Кула Мемед, 26 г, 14 рота, 12.X.1916 г., Меджетлии, Битолско
 47. Хасан (неизв. фамилия), 22 г.,14 рота, 17.X.1916 г., Меджетлии, Битолско
 48. Ахмед Расим Караалъ, 32 г., 17 дружина, Никопол, 15.VI. 1917 г., като часовой на гара Червен бряг
 49. Ахмед (неиз.фамилия),32 г., 11 опълч.полк, 15.V.1917 г. починал от рани в болница в Никопол
 50. Мехмед Мехм. Джибинлъ, 22 г., 44 полк, 3 рота, 20.III.1917 г., м. Маргара, Прилепско
 51. Ибрам Мехм. Махмудов, 24 г., 11 рота, 30.V.1917 г ., гр. Куманово
 52. Абди Мехм. Исмаилов, 20 г., 11 маршеви полк, 16 рота, 4. X.1916г., позиция Казиче, Добрудул
 53. Мехмед Ата Неджеб, 24 г., 16 рота, 24.IV.1917 г., Дойранско
 54. Божин Костадинов Точев, починал от рани
 55. Якуб С. Мюминов, 2 рота, 12.XII.1916 г., починалот рани
 56. Младши подофицер Димитър Георгиев Тодоров, 3 рота, 30. XI.1916 г., починал от рани
 57. Ибрам Рустемов Белим, 4 рота, 10.X.1916 г., починал от рани
 58. Ахмед Сали  Заир, 13 рота, 19.IX.1916 г., убит
 59. Кадир Абдураман Бумов, 7 рота, 26.IX.1916 г., с. Арматлии, убит
 60. Костадин Илиев Томов, 7 рота, 6.X.1916 г., убит
 61. Асан Алиев Кула Мехмедов, 14 рота, 17.X.1916 г., убит
 62. Асан Дервишев Кара Ахмед, 1 рота, 14.X.1916 г., убит
 63. Сали Мехмедов Салиев, 11 рота, 23.IV.1917 г., убит
 64. Ефр. Иван Николов Цветков, 4 рота, 20.VI.1917 г., убит
 65. Найден Симеонов Хитов, 8 рота, 25.VIII.1917 г., връх Дуб, Дойран
 66. Вейсел Ахмедов Вейселов, 4 рота, 18.IX.1918 г., убит
 67. Ефр. Елизар Если Моренов, 4 рота, 24.IV.1917 г., Дойран
 68. Сали Ахмедов Заиров, 13 рота, 19.IX.1916 г., Каймакчалан
 69. Младши подофицер Соломон Яхиел Майер, 17.XI.1916 г., починал в Авиньон, Франция
 70. Мелид Меджибов, 16 рота, 24.IV.1917 г., връх Дуб
 71. Ангел Петров Янчев, 28.IX.1916 г., Каймакчан
 72. Ахмед Неджепов Абдулов, 1 рота, убит на 25.IV.1917 г.

Втора световна война 1944 – 1945

 1. Ефрейтор Никола Георгиев Бенчев, набор 1921 г., Инженерно- щурмова дружина, 3 пионерна щурмова рота, умрял 20.XI.1944 г. около Куманово, Македония, погребан в Никопол
 2. Редник Асан Юсуф Кирли, набор 1916 г., 59 пехотен Пирински полк, свързочна дружина, умрял 18.III.1945 г. в Драва – Сердахел – Печке, Унгария, погребан в Ковахида, Унгария

 

%d bloggers like this: