Провериха как вървят уличните ремонти

cb1Екип от Община Плевен, воден от заместник-кметовете по териториално развитие арх. Невяна Иванчева и по финанси и икономика Милен Яков, направи проверка на място на хода на ремонтите по четири улици, включени в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2016 г. за основна рехабилитация със средствата от преходния остатък от целеви трансфери за капиталови разходи в размер на 2 млн. лв.

r2Инспектирана беше ул. „Кара Колю”, една от важните в Индустриалната зона на града. Газопровод, поставен плитко под настилката, стана причина дейностите да се забавят до намиране на техническо решение. За да се намалят последиците от преминаващите до близките предприятия тежки камиони, са положени специални пластмасови розетки, които задържат трошения камък. Така ще се осигури нужната висока товароносимост, без да се създава риск за целостта на газопровода.

На ул. „Цар Борис III” работата също напредва. Основата е положена и асфалтирането върви по план, след като преди това беше подменена водопреносната мрежа. Проверката продължи с ул. „Зографска”, на която водопроводът също беше сменен.

На бул. „Русе” вече е положен и носещият пласт асфалт, активно върви и ремонтът на тротоара. Затворено е дясното платно, движението се извършва еднопосочно в лявото. Според утвърдената временна организация след това за ремонт ще бъде затворено лявото, а в дясното автомобили и градски транспорт ще се движат отново еднопосочно.

Основният ремонт на улиците, включени в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2016 г., трябва да приключи до края на настоящата календарна година.

kk2

kk1

cb2

z1

z2

r1

 

%d bloggers like this: