Промени в общински наредби и създаване на ново общинско предприятие, са сред важните теми от декемврийската сесия

sesia-27-10-2Заседание с проект за дневен ред от 31 точки ще проведе Общински съвет – Плевен на 22 декември, четвъртък, от 9:00 часа в зала „Гена Димитрова“.. Сред по-важните теми на предстоящата сесия е приемането на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци. Ще се обсъжда чистотата на територията на Община Плевен и честотата на извозването на съдовете през 2017 година. Кметът Георг Спартански предлага закриване на две основни плевенски училища – „Васил Левски“ и „Н.Й.Вапцаров“ и на детската градина в село Беглеж.
И на декемврийската сесия ще бъдат разгледани предложения за промени в общински наредби. Този път са постъпили две предложения относно приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен – внесени от съветника от групата на ГЕРБ, Йордан Грижов и от кмета Георг Спартански.
Старейшините ще гласуват – дали приемат новия Правилник за организацията и дейността на звено „Инспекторат” към администрацията на Община Плевен и на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие – Център за работа с деца – Плевен, Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие – Ученическа спортна школа – Плевен и Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество – Плевен.
Отново ще бъдат разгледани и изменения в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Ще бъде обсъдено предложение за създаване на ново Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“.

One thought on “Промени в общински наредби и създаване на ново общинско предприятие, са сред важните теми от декемврийската сесия

  • 18 декември, 2016 г. в 19:49
    Permalink

    Благодарение на липсата на качества на директорката на у- ще В.Левски дълговете на същото са към 120000хил.лв.Учителите не са вземали заплати 5 месеца…

Коментарите са затворени.

%d bloggers like this: