Плевенска периодика от библиотеката на читалище „Съгласие“ вече е достъпна през интернет

Плевенската периодика, съхранявана в библиотеката на НЧ „Съгласие 1869“, вече е достъпна през интернет. От съвместната работа с РБ „П. Р. Славейков“ В. Търново по Проект  „Дигитална културна съкровищница „Север +“ на Програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е на лице потребителски интерфейс с адрес: sever.libraryvt.com. На този адрес може да се намерят качените от НЧ „Съгласие 1869“ заглавия от плевенска периодика:
Северно ехо; Плевенски глас; Плевенски известия; Плевенски новини; Нов поглед; Вестник на рекламата и др.

До края на проекта предстои дигитализация на отбрани заглавия от библиотечната колекция.

%d bloggers like this: