Няма язовири в критично състояние в община Плевен

Няма критични ситуации и опасност от преливане на язовири на територията на община Плевен при активното снеготопене, това съобщи на днешното оперативно заседание на ръководството Васил Василев, началник-отдел „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Плевен.

Той уточни, че са разпратени писма до наематели и концесионери с напомняне да водят периодично наблюдение, да контролират и поддържат в безопасно състояние водоемите. Те са инструктирани при забелязване на нередности по язовирните стени или други проблеми веднага да съобщят на дежурния по Общински съвет за сигурност. Василев обясни, че обследвания се правят периодично, както преди очаквани силни валежи, така и след тях. Такива проверки от страна на Общината предстои да бъдат извършени отново. „31 са язовирите общинска собственост, към момента нямаме притеснителни сигнали. Нивата са в определените от Междуведомствената комисия буферни между 60 и 70 % от обема, а част от тях се поддържат празни”, допълни Васил Василев.

„Хората да бъдат спокойни – към днешна дата язовирите не представляват опасност за жителите на съответното населено място, където се намират”, беше категоричен и кметът Георг Спартански.

%d bloggers like this: