Пешеходната зона на Плевен ще бъде ремонтирана

Поради невъзможността цялата пешеходна зона на Плевен, втора по дължина в България след тази в Пловдив, да бъде реновирана по европейски програми, тя ще бъде ремонтирана със средства на Община Плевен, обяви кметът Георг Спартански. Рехабилитацията ще бъде извършена тази година, ще бъдат използвани годните за употреба плочи от старата настилка на площад „Възраждане”, които са складирани и се съхраняват в база на общинската фирма „Паркстрой”.

От тези количества Община Плевен ще продава материал и за битови нужди на гражданите след остойностяване на плочите и регламентиране на процедурата за закупуване.