Поставят декоративна светлинна украса и по ул. „Цар Самуил“, ул. „Гренадирска“ и бул. „Русе“

Общински съвет – Плевен одобри три нови схеми за разполагане на пана от светлинната целогодишна украса, съобщават от там. Паната ще бъдат монтирани на срещуположни ел. стълбове по улиците „Цар Самуил“, „Гренадирска“ и бул. „Русе“ в Плевен, гласи решението на съветниците. Възложено е на главния архитект на Община Плевен или оправомощено от него лице да издаде разрешение за поставяне по определените позиции, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Решението за допълнителни схеми за поставяне на светлинни пана в Плевен е в резултат на големия интерес от членове на Браншовата бизнес камара – нови и вече участващи, които желаят да се включат в схемите за светлинна целогодишна украса, стана ясно по време на сесията.

Одобрените три нови схеми включват следните позиции:

  • по ул. „Цар Самуил“, жк „Сторгозия“ – от СУ „Стоян Заимов“ до кръстовището с читалище „Ракитин“ – 9 броя пана
  • по ул. „Гренадирска“ – от ул. „Данаил Попов“ до ул. „Битоля“ – 10 броя пана
  • по бул. „Русе“ – от ул. „Неофит Рилски“ до бул. „Хр.Ботев“ – 9 броя пана

На практика настоящото решение на Общински съвет – Плевен е второто, с което се дава одобрение за поставяне на декоративни светещи реклами в града. Първите схеми бяха разгледани и одобрени на заседание на местния парламент през юни 2016 г. Тогава бяха гласувани позициите по ул. „Данаил Попов“, по ул. „Димитър Константинов“ и по ул. “Сан Стефано“. Всички схеми за разполагане на светлинни реклами в Плевен са приети и от Експертния съвет по устройство на територията при Община Плевен. Когато финансирането и изработката на паната се извършва от членове на Браншовата бизнес камара, декоративната украса се дарява на Община Плевен. Дарението се обозначава с поставяне на малък фирмен знак на съответното светещо пано.

%d bloggers like this: